Skip to main content
Actualidade

Campos: “A Xunta xa non ten escusa para equiparar o salario dos bombeiros e avanzar na xestión directa dos parques”

Por 28 Novembro, 2017Sin comentarios

O Goberno Provincial presentou ao Pleno deste martes unha proposta para que a Deputación de Lugo asuma as condicións que impuxo a Xunta de Galicia para poder crear un grupo de traballo no Consorcio Provincial de Bombeiros que avance cara o cambio de xestión dos parques de xeito que se implante o directo a partires do 2019, que é cando rematan os contratos coas empresas adxudicatarias.

Deputados no pleno da Deputación do 28 de novembro do 2017.

A proposta, que foi aprobada por unanimidade, recolle textualmente as seguintes condicións que impuxo a Xunta de Galicia para que a administración autonómica, responsable legal do 50% dos parques de bombeiros na provincia de Lugo, e polo tanto parte imprescindible do Consorcio; comece a traballar no cambio de modelo de xestión:

“1) que a Deputación asuma os posibles incrementos de custes calquera se fose a súa natureza que, respecto das actuais empresas adxudicatarias do servizo puideran producirse durante o proceso de cambio ou como consecuencia deste, eximindo á Xunta de Galicia de calquera pago a este respecto. 2) que a Deputación asuma calquera consecuencia xurídica así como toda indemnización económica que derive das reclamacións que puideran xurdir por parte dos actuais bombeiros dos consorcios a raíz dos procesos selectivos que fora preciso realizar para o cambio do modelo de xestión. 3) que a Deputación asuma o custo económico a maiores do actual, de producirse, que para o mantemento do servizo puidera derivarse do sistema de xestión directa, tendo en conta que a Xunta de Galicia non asumirá a diferencia entre o custo acutal do mantemento dos consorcios e o que puidera supoñer no futuro”.

Este grupo de traballo no Consorcio sobre a implantación da xestión pública nos parques de bombeiros foi solicitado polo Presidente da Deputación de Lugo. Fíxoo porque ata o de agora só traballaron cara este fin as Deputacións de Lugo, A Coruña e Pontevedra (a de Ourense opúxose dende o primeiro momento ao cambio no modelo de xestión), e elaboraron os informes xurídicos e económicos que o avalan. Sen embargo, é imprescindible a implicación da Xunta de Galicia, que sempre se mantivo marxe, para poder levar a cabo o cambio de xestión por ser parte legal dos Consorcios Provinciais de Bombeiros de Galicia.

“Chantaxe”
O Presidente da Deputación, Darío Campos, destacou que “isto non deixa de ser unha chantaxe, pois só asumindo estas condicións podemos realmente avanzar na implantación da xestión directa dos parques de bombeiros no 2019, que supoña a mellora e profesionalización do servizo contraindencios”. Trátase dunha prestación que non existia en Lugo, sendo a única provincia galega que non a tiña ata que “o Partido Socialista na presidencia da Deputación e da Xunta a fixeron realidade”, destacou durante a sesión plenaria Eduardo Vidal Baamonde, representante do Goberno Provincial no Consorcio de Bombeiros de Lugo.

“Sen desculpas”
Aínda que o cambio no modelo de xestión dos parques non ten nada que ver co incremento salarial dos bombeiros na provincia de Lugo, esta foi a “desculpa” da Xunta de Galicia para non achegar durante o 2017 os 330.000 euros necesarios, que si destinou a Deputación de Lugo, para poder equiparar os salarios dos bombeiros de Lugo aos de Ourense. Nesta última provincia galega, a Xunta, pola contra, si achegou este ano máis fondos para subir as nóminas destes profesionais, financiado nun 62,5% este servizo na provincia ourensá, cando en Lugo o fai nun 50%, non estando disposta, tal e como se puxo de manifesto coas condicións que impuxo e foron aprobadas hoxe, a achegar máis fondos á prestación deste servizo na provincia lucense.

“A Xunta xa non ten ningunha escusa agora para equiparar os salarios dos bombeiros e avanzar na xestión directa dos parques”, resumiu Campos Conde.

No 2017 a Deputación de Lugo comprometeu 330.000 euros do Orzamento Provincial ao incremento salarial dos bombeiros. Estes fondos non se puideron aplicar ás nóminas destes profesionais porque os Estatutos do Consorcio fixan que este organismo está financiado nun 50% por ambas as dúas administracións (provincial e autonómica) e a Xunta negouse reiteradamente a achegar a parte legal que lle corresponde.