Skip to main content
Actualidade

O Congreso aproba unha serie de acordos presentados polos socialistas para impulsar as infraestruturas na provincia

Por 23 Marzo, 2018Sin comentarios

A Deputada do PSOE pola Provincia de Lugo, Margarita Pérez Herraiz, defendeu este xoves no Congreso a Proposición non de Lei que o Partido Socialista presentou á Cámara, instando ao Goberno Central a dotar á provincia lucense de infraestruturas do século XXI. O PSOE conseguiu, co voto en contra do PP, que o Congreso apoiase a súa iniciativa.

Os acordos que presentou o Partido Socialista e aos que se sumou a maioría do Congreso para reclamar a súa execución ao Partido Popular, como formación á fronte do Executivo Estatal, son os seguintes:

1.- Que no prazo de 6 meses, haxa unha planificación na que se especifiquen as actuacións, prazos de execución e o presuposto correspondente para terminar as autovías pendentes na provincia de Lugo (A-54 entre Lugo e Santiago; A-56 entre Lugo e Ourense; A-82 ou A-74 entre Barreiros e San Cibrao; A-76 entre Ponferrada e Ourense; A-72 Chantada-Monforte) e se dote á mesma da conexión de alta velocidade e da imprescindible estación intermodal para a chegada do AVE.

2.- Que se aprobe un Plan de Mellora Integral das estradas de titularidade estatal na provincia (N-634, N-642, N-VI, N-540, N-547, N-640, N-120 e A-6); a mellora e o incremento dos servizos de tren con orixe e destino Lugo; a mellora e modernización dos servizos ferroviarios no conxunto do territorio lugués; e a execución do Plan de Reforzo da liña de FEVE Ferrolterra-Ortegal-A Mariña-Asturias.

Pérez Herraiz destacou, por unha banda, “o dobre lenguaxe e dobre xogo do Partido Popular, pois en Lugo falan da conexión de alta velocidade e da intermodal e en Madrid non mencionan estas imprescindibles infraestruturas para o desenvolvemento socioeconómico da nosa provincia”. A Deputada fixo referencia, deste xeito, á emenda de modificación presentada polo PP, que textualmente apunta: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dotar los PGE2018 y sus correspondientes anualidades, la ejecución de las infraestruturas correspondientes a la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Lugo para acortar a máximo los plazos de ejecución, así como las infraestructuras para mejorar la conexión con Lugo. “Nin unha soa mención ao AVE a á Intermodal”, remarco.

Neste senso, e, en segundo lugar, a Deputada Socialista pola Provincia de Lugo subliñou a “absoluta falta de credibilidade do Partido Popular, pois manteñen sen executar as partidas económicas previstas e recollidas en anteriores Orzamentos do Estado para a execución das estradas pendentes na nosa provincia, retrasándoas ano tras ano. Un dos exemplos máis recentes é a A-54, que anunciaran para o 2015, cando a deixaron ata sen orzamento algún en 2013 e 2014, e agora pospoñen a súa finalización, no mellor dos casos, para o horizonte do 2022. Pero é máis, o Partido Popular, o propio Presidente do Goberno, Mariano Rajoy, presentou un Plan de Estradas de 5.000 millóns de financiamento público e privado sobre o que dixo que era o plan que impulsará as infraestruturas viarias nesta lexislatura, deixando fóra do as estradas da nosa provincia, pois un dos seus condicionantes é que as infraestruturas formen parte da Rede Transeuropea de Transporte e as de Lugo non o están”.

Feitos do PP

Durante o debate no Congreso, Pérez Herraiz destacou que “entre os anos 2004 e 2011, as infraestruturas da provincia de Lugo tiveron un importante impulso. Pero a partir de entón, non só se retrasaron, senón que algunhas desapareceron da programación, como a estación intermodal cuxo proxecto estaba contratado, que este Goberno Central dicía no 2012 que os traballos seguían o seu curso e que no 2013 comprobamos que o proxecto estaba anulado dende abril de 2012”.

“En xaneiro de 2010, adxudicáronse os proxectos para a alta velocidade entre Monforte de Lemos e A Pobra de San Xiao. Para o treito de San Xiao e Lugo estaba encargada xa a avaliación para adaptar este treito á alta velocidade. Non sabemos que pasou con este traballo. O que si sabemos é que este goberno do PP agora di que vai a avaliar as actuacións na línea que permitirán mellorar os tempos de viaxe cando o AVE chegue a Ourense. A Ourense, non a Lugo”.

“Con respecto ás autovías, a única que realmente está en obras, aínda que con estremada lentitude, é a de Santiago. Tiñan previsto finalizala no 2015 e esta semana xa dixeron que no horizonte do 2022. Tamén anunciaron obras, xa moi urxentes, para a rehabilitación do firme na A-6 ou na N-642, pero non explicaron que teñen sen executar o presuposto para este fin de 2016 e 2017. Cero euros foi a súa execución”.

“As outros autovías seguen aparecendo nos orzamentos pero de forma absolutamente simbólica. A A-56 que une Lugo a Ourense, o treito entre San Martiño e A Barrela, segundo os orzamentos, tiña data de inicio de 2007 e de finalización no 2018. Parece claro que non se cumprirá. Nos orzamentos para 2017, figuraban para este treito 10 millóns e a 30 de novembro unicamente aparecen executados a metade e de dous treitos non se sabe absolutamente nada”.

“A conexión entre Barreiros e San Cibrao é especialmente importante polo número de persoas que viven na comarca e pola actividade económica e social que se realiza no seu entorno: Alcoa, actividade pesqueira, madeiristas… Para o ano 2017, tiñan un orzamento de 1.783.560 euros e a execución realizada a 30 de novembro foi de cero euros”.

“E da A-75, a conexión entre Ponferrada e Ourense, tiñan un orzamento de 400.000 euros e tampouco foron executados”.

“Na campaña de 2009, o señor Feijóo, presidente da Xunta, dicía que a conexión de Lugo de alta velocidade era tan importante, urxente e necesaria, que si ganaba as eleccións, feito que sucedeu, realizaría a conexión a Xunta de Galicia. Pero a conexión desapareceu da planificación do PP e agora xa nin lla reivindica ao Goberno Central”.

“A principios de 2010, os cargos electos do PP en Lugo, Ourense e León reuníanse para reclamar dotacións orzamentarias para a conexión entre Ponferrada e Ourense, cualificando as previsións dos presupostos de escasísimas. Naquel momento, o PP dicía que a situación económica era crítica, pero que lles parecía compatible con reclamar esa infraestrutura. Agora, o PP di que a economía vai moi ben, pero xa non se acordan de aquilo e agora consigan orzamentos moi inferiores, que nin os executan”.

“Dicían tamén, que era inxustificable o ritmo ao que ía o AVE a Galicia e a Lugo. Pero despois de sete anos de Goberno e, como din, de recuperación económica, o AVE a Lugo xa non vai lento, desapareceu”.

Pérez Herraiz explicou que “a provincia de Lugo perde poboación. Dende o ano 2010 ao 2017, perdeu 19.870 habitantes. No 2017, vivían en Lugo 333.634 persoas e 121.853 cobraban unha pensión, é dicir, o 36,52%. Lugo mantén un produto interior bruto per cápita inferior ao conxunto de España. No 2015, o último ano do que hai datos provinciais, este foi en España de 23.271 e en Lugo 20.829. Na nosa provincia, os ingresos por pensións tamén no ano 2015 equivalen ao 21.71% do PIB mentres que en España esta porcentaxe é considerablemente inferior, 14,78%. Isto supón que na provincia de Lugo teñamos pouca xeración de recursos, pouca actividade económica. Para manter poboación é imprescindible ter actividade económica, a posibilidade de xerar recursos para vivir. Un factor determinante para esta actividade económica son as infraestruturas. Pero a provincia de Lugo está quedando atrás nesta materia o que supón un dobre problema, máis dificultades para xerar actividade económica e peor posición competitiva con respecto ás restantes provincias. Lugo precisa de infraestructuras semellantes ás de outras provincias para poder acceder tamén en condicións semellantes ás posibilidades de desenvolvemento económico e competitivo”.