Skip to main content
ActualidadeVilalba

A Confederación Miño-Sil comeza en Vilalba unha serie de actuacións nos ríos da provincia

Por 30 Agosto, 2019Sin comentarios

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil investirá máis de 425.000 euros nun “plan de choque” como reforzo ás actuacións de conservación do Dominio Público Hidráulico (DPH) dos ríos da Demarcación Miño-Sil na provincia de Lugo.

As actuacións comezaron no río Madalena a donde se desprazaron o presidente da CHMS, Jose Antonio Quiroga, acompañado pola subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, e pola alcaldesa da localidade, Elba Veleiro, para comprobar “in situ” a boa marcha da execución.

“Somos conscientes de que os traballos de conservación, restauración e rehabilitación do dominio público hidráulico son necesarios e imprescindibles para o bo estado das nosas canles fluviales e sobre todo para evitar danos en momentos puntuais de intensas choivas ou temporais, por iso tomamos a decisión de reforzar os contratos existentes para garantir un servizo máis adaptado ás necesidades reais de cada zona”, explicou Quiroga.

“As actuacións estanse priorizando en función do estado das canles e comezouse polos tramos máis próximos a poboacións cuxa problemática poida entrañar riscos para a seguridade das persoas ou os seus bens. En segundo lugar atenderanse os tramos de canle susceptibles de inundacións ou avenidas pola presenza de árbores, ramas e vexetación que poidan dificultar a capacidade de desaugue e producir tapoamentos ou obstruccións de pontes ou outras infraestructuras de paso” matizó o presidente.

Previo ao comezo dos traballos foron realizadas inspeccións exhaustivas atendendo ás demandas dos concellos, asociacións ou particulares, para coñecer o estado real do solicitado e poder valorar a necesidade de actuación.

As actuacións que se proxectan consisten fundamentalmente na retirada de elementos non desexados que se depositan a causa principalmente das crecidas dos caudales dos ríos e arroios e polas inundacións destes, dentro da sección hidráulica das canles, mermando a súa natural capacidade de desagüe, a calidade das súas augas ou ata poñendo en risco a bens e persoas.

En xeral, as actuacións tenderán a recuperar o funcionamento natural do río, amortiguando o efecto dos procesos hidrológicos, aumentando o seu heterogeneidad e grado de naturalidade. Neste sentido, as técnicas de recuperación a aplicar serán o máis respetuosas posibles coa contorna, integrándose no posible co funcionamento ecolóxico do río e da paisaxe fluvial. Polo tanto, procurarase utilizar materiais naturais, como pedras, madeira, vegetación, etc.

Levaranse a cabo tratamentos silvícolas co obxectivo principal de mellorar a capacidade de desagüe das canles e tamén a de acondicionar a banda de vegetación dos mesmos, tanto en densidad como en estrutura. Os tratamentos silvícolas consistirán na realización de rozas puntuais da vexetación existente eliminando o exceso de matorral e a maleza acumulada nalgunhas zonas. Sobre o estrato arbóreo realizarase un clareo, apeando os pés claramente dominados ou decrépitos, realizándose unha poda de ramas baixas sobre os pés a manter.

Procederase á recuperación da estrutura do leito mediante a eliminación de restos vexetais, extracción de árbores caídas e eliminación de tapóns e á revexetación da ribeira con especies autóctonas para a recuperación de bosques de galería.

Simultáneamente á realización dos tratamentos silvícolas levarase a cabo a retirada de lixos e residuos dispersos de distinta natureza (urbanos, de construción e demolición, eléctricos e electrónicos, de vehículos, etc.). Este tipo de residuos recolleranse, segregaranse segundo a súa natureza e serán entregados ao xestor autorizado.

Para rematar, executaranse tamén actuacións de restauración hidrolóxico-forestal e/ou control da erosión para a defensa de marxes, aplicando técnicas de bioinxeniería, tales como a instalación de mantas biodegradables, estaquillado con especies vegetales do lugar, plantación de frondosas ou sementa de gramíneas e leguminosas.