Skip to main content
Actualidade

Viesgo ofrece a posibilidade de diminuír a potencia sen custos de enganche

Por 20 Marzo, 2020Sin comentarios

Viesgo permite de forma habitual realizar o  trámite a diminución de potencia nas instalacións dos clientes tantas veces como  estes requírano, aínda que a regulación permite que as distribuidoras eléctricas limiten o  número de modificacións, podendo reducilas a  unha cada ano.

Aínda que Viesgo xa tiña este procedemento  como ordinario, durante o tempo que estean  vixentes as medidas impostas polo estado de  alarma provocado pola pandemia do COVID-19  engadíronse outras medidas para facilitar no  posible a situación dos clientes e, en especial, ás pequenas e medianas empresas que vexan reducida a súa actividade e  non necesiten manter a súa potencia eléctrica habitual, diminuíndo así o custo fixo da factura de enerxía.

Viesgo non cobrarán os dereitos de enganche nas diminucións de potencia que se soliciten durante o tempo que dure o  estado de alarma.

Todas estas modificacións realizaranse nas instalacións de forma remota sen que supoña unha molestia para o cliente.

Con todo, Viesgo quere lembrar aos clientes que teñan instalacións antigas e que non teñan un boletín actualizado desde hai máis de 20 anos, que se diminúen a potencia, cando posteriormente soliciten recuperar a potencia inicial será  necesario que presenten un novo boletín de instalador, xa que é un requirimento das comunidades autónomas que polo  momento non sufriu modificacións.