Skip to main content
ActualidadeCospeito

A CHMS limpa os ríos Anllo e Guisande en Cospeito

Por 28 Abril, 2020Sin comentarios

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), Organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, retoma os traballos de limpeza dos ríos da provincia de Lugo.

A pasada semana retomáronse as actividades de limpeza de leitos e mellora da capacidade de desaugadoiro dos ríos Anllo e Guisande ao seu paso polos nucleos de Goa e Belide, respectivamente, situados no municipio de Cospeito. Estas actuacións están incluídas no cargo á empresa Tragsa para o Servizo de Conservación e Restauración de leitos da Demarcación Miño-Sil, que se prorrogarán ata final de ano.

Da inspección previa ás zonas de actuación detectouse abundante vexetación arbórea e arbustiva e un importante número de árbores secas con risco de caída ao leito e de troncos e ramas caídas que impiden a circulación da auga. Concretamente no río Guisande, a presenza de madeiras e ramas caídas, favoreceron a formación de tapóns e de obstáculos sobre o leito nas inmediacións dun muíño en uso e dunha obra de paso; pola súa banda, no río Anllo, os obstáculos concentrábanse nas inmediacións de varias obras de paso e dun vial de servizo.

Por outra banda, as marxes moi cubertas de maleza, que nalgún tramo chega a invadir completamente o leito, provocan unha notable diminución da capacidade de desaugadoiro do río.

Para solucionar esta problemática xeral, está a traballarse no acondicionamento e limpeza do leito en dominio público hidráulico e zona de servidume, incluíndo pódaa e clareo de ramas baixas, talla, partido, amontoado e retirada das árbores secas presentes no tramo, especialmente nas inmediacións das infraestruturas de paso.

Os restos vexetais son retirados da zona e transpórtanse ao xestor autorizado; no caso dos amieiros, aplícanse as medidas ou recomendacións profilácticas co obxecto de evitar a propagación de Phytophthora Alni.

Estes traballos, que se prolongarán ata finais de maio, están a ser executados por unha brigada composta por catro operarios especializados e un capataz. O investimento previsto supera os 36.000 euros.

“En canto a situación provocada polo Covid-19 permitiu retomar a actividade de campo, abrimos varios centros de traballo de conservación de leitos nos puntos máis vulnerables da demarcación hidrográfica”, indican.

“Esta encomenda finalizará no segundo semestre de 2020, aínda que, estamos a valorar, do mesmo xeito que en 2019, un contrato complementario de reforzo que dea cobertura a un maior número de tramos con problemas, todo iso co ánimo de previr inundacións e avenidas que puidesen afectar as persoas e os seus bens” concluíu o presidente.