Skip to main content
AbadínActualidade

Sete empresas desenvolverán o sistema de protección antinéboa na A-8

Por 13 Maio, 2020Sin comentarios

A subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, informou de que o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana xa asinou todos os contratos coas empresas seleccionadas para deseñar o sistema de protección antinéboa dá Autovía A-8.

Isabel Rodríguez destacou que o Goberno investirá máis de 2 millóns nesta primeira fase do proceso de Compra Pública Innovadora, que consiste no deseño, a construción e a experimentación con prototipos de solucións innovadoras para facerlle fronte a néboa nunha zona de proba anexa ao treito dá autovía A-8 entre Mondoñedo e A Xesta.

A subdelegada explicou que esta primeira fase está en marcha logo dá publicación, tanto non Boletín Oficial do Estado como non Diario Oficial dá Unión Europea, de todos vos anuncios de formalización de contratos por parte dá Dirección Xeral de Estradas do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana coas distintas empresas adxudicatarias.

A Compra Pública Innovadora desenvólvese en competencia por fases temporais que son de carácter eliminatorio, ata seleccionar as mellores solucións para resolver ou problema dá néboa.

A Fase 1 consiste na demostración dá viabilidade dás solucións propostas. Nela, cada un dous adxudicatarios debe realizar vos estudos e demostracións necesarios que permitan comprobar a eficacia e a viabilidade técnica e económica de cada proposta.

A Fase 2 de construción e experimentación en campo a escala real con 4 prototipos seleccionados na primeira fase, 2 por cada lote, co fin de verificar ou correcto funcionamento dous desenvolvementos teóricos nun contorno real nas condicións de néboa características do treito dá A-8 entre Mondoñedo e A Xesta. Unha vez validada a tecnoloxía ensaiada, procederase a unha contratación convencional para a construción dous sistemas antinéboa seleccionados.

SETE PROPOSTAS
A Fase 1 organizouse en 2 lotes e un total de sete contratos de servizos. Os tres contratos do lote 1 son para o desenvolvemento de solucións innovadoras baseadas en sistema de axuda á condución en situacións de néboa e suporán un investimento total de 722.675 euros (impostos incluídos).

As tres propostas seleccionadas consisten en un sistema de balizamento lateral dá vía con luz láser, un sistema de sinalización horizontal con tecnoloxía LED proxectada sobre a calzada e un sistema baseado non uso de balizas intelixentes.

Os contratos foron adxudicados a Tecnivial, S.A. por un importe de 241.999 euros, Tree Tecnology S.A. por importe de 240.690 euros e á UTE formada por. Sener Enxeñería e Sistemas, S.A. e API Movilidad, S.A, por 239.985 euros.

En canto ao lote 2, son catro os contratos para o desenvolvemento de solucións innovadoras baseadas en sistemas que actúan sobre a néboa mediante o seu illamento, eliminación ou desprazamento. Neles vanse investir 1.317.956 euros.

Neste caso, as propostas baséanse en un sistema de difusión automático por aspersores de materiais higroscópicos, barreiras aerodinámicas cortaventos de porosidade variable, estruturas de formigón abovedadas sobre cada calzada con aberturas laterais en toda a súa lonxitude e a combinación de barreiras estáticas e barreiras dinámicas que empregan dispositivos fluído-mecánicos.

Os contratos foron adxudicados a CHM Obras e Infraestruturas, S.A, por un importe de 362.346 euros; Construcións San José, por 322.469 euros; a UTE formada por Pontes e Calzadas Infraestruturas S.L. e Estruturas e Montaxes de Prefabricados S.A, en 271.152 euros; e Técnica e Proxectos S.A. por importe de 361.988 euros.