Cervo

O Pleno de Cervo votará o apoio á frota artensanal contra a UE

Por 7 Abril, 2021Sin comentarios

A orde do día do pleno ordinario que se celebrará este xoves, 8 de abril, incluirá, entre outros puntos, unha proposta de Alcaldía de apoio á frota artesanal que rexeita varias das particularidades do novo regulamento de control comunitario que obriga a que todos os buques dispoñan de mecanismos de control electrónico da pesca que capturan diariamente e elementos de xeolocalización cando están faenando, entre outros aspectos.

A iniciativa, presentada por mediación do Patrón Maior da Confraría de Pescadores de San Ciprián e que inclúe as reivindicación da Federación Galega de Confrarías, demanda a exclusión no novo Regulamento de Control da Unión Europea dos puntos que inclúe sobre a flota artesanal; concretamente: a obrigatoriedade de instalación de cámaras ou a instalación de cámaras compensadas con mais cota, a xeolocalización obrigatoria para aqueles buques que traballan agrupados e a pouca distancia da costa ou a obrigatoriedade de remitir datos de capturas diarios dende a propia embarcación; tendo que en conta, ademais, que a flota artesanal xa remite diariamente os datos de capturas dende as lonxas situadas a pouca distancia do atraque, ou a través das declaracións de transporte, e as especiais características organizativas do seu sector.

Desde o sector consideran que a adaptación a esta norma é pois completamente inviable; unhas reivindicacións que son apoiadas polo Concello de Cervo, e que serán ratificadas en pleno.

Outros dos puntos que se abordará na sesión será a adhesión a un acordo en apoio a unha xestión do lobo ibérico baseada no respecto ao mundo rural, o consenso social e a coexistencia que contempla os seguintes puntos:

 • Apoiar a xestión do lobo ibérico no marco legal establecido polos Directiva Hábitats da Unión Europea e o Convenio de Berna, que recoñecen a diversidade de situacións da especie nas diferentes rexións europeas non como un problema, senón como unha oportunidade para unha xestión adaptada ás singularidades locais e sempre baseada na mellor información dispoñible e na coexistencia entre o lobo e a gandería extensiva.
 • Rexeitar que se reduza o marco competencial e de actuación das Comunidades Autónomas para xestionar a especie. O actual status legal permite que as Comunidades Autónomas que así o consideren poidan outorgar un máximo nivel de protección que impida calquera control letal, pero tamén facilita que outras poidan xestionalo baixo o actual réxime, que garantindo o seu estado de conservación favorable, habilita os controis de exemplares, mesmo mediante normas cinexéticas como permite os Directiva Hábitats.
 • Respectar sinceramente a independencia do Comité Científico e daquelas persoas que desde o ámbito da ciencia ou desde o seu mero posicionamento persoal, avogan pola inclusión do Lobo Ibérico na Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial ( LESPRE). Coa mesma rotundidade esiximos respecto ao traballo que desde hai anos veñen realizando os técnicos das diferentes Comunidades Autónomas, que á súa formación académica engaden a experiencia na xestión cotiá da especie nun mundo real no que ademais das consideracións ecolóxicas deben terse moi en conta as de tipo social e económico que, nun medio humanizado como é o que habita o lobo, son compoñentes moi relevantes.
 • Lamentar que se confunda a discrepancia co ditame do Comité Científico coa descualificación que xamais estivo na intención dos asinantes. É o propio ditame o que, a falta dunha xustificación legal para incluír o Lobo no LESPRE, considera que outros criterios de inclusión, como o seu valor científico, ecolóxico, cultural ou pola súa singularidade, rareza ou grao de ameaza, están pouco formalizados e non deixan de ser moi subxectivos o que pode dar lugar a inconsistencias no LESPRE. A pesar desa consideración, o mesmo Comité recomenda a inclusión.
 • Negar que a consideración dos indubidables valores culturais, científicos ou ecolóxicos do Lobo sexa incompatible co seu actual status legal da especie. Eses valores e o obxectivo de conservar a especie son a pedra angular dos plans de xestión das Comunidades Autónomas.
 • A actual Estratexia, vixente desde 2005, simboliza un punto de encontro entre as Comunidades Autónomas responsables da conservación e xestión directa da especie e o Ministerio con competencias no medio Ambiente con funcións de coordinación e establecemento de criterios orientadores e normativa básica. Apoiar a súa actualización e lembramos que foi o marco de referencia na xestión da especie e permitiu, entre outros logros, que o lobo incrementase tanto a súa área de distribución como o seu número en gran parte do país.
 • Dar a benvida ao Goberno de España á realidade da xestión do lobo, pero rexeitamos taxantemente que os seus anuncios de apoiar ao sector gandeiro nas zonas lobeiras e ás Comunidades Autónomas, que levamos anos cargando en solitario coas derivadas sociais e económicas que implica a xestión do lobo, supoñan aceptar que a especie sexa incluída no LESPRE. Tales apoios nunca deben facerse á conta de detraer fondos doutras medidas nunha futura PAC, xa de seu moi condicionada nos seus orzamentos, e non precisan que o lobo cambie o seu status legal.
 • Mostrar o noso apoio incondicional á gandería extensiva, fundamental na economía das zonas rurais, e que precisa nas zonas lobeiras dun modelo de coexistencia baseado nas medidas xa contempladas nos plans de xestión das Comunidades Autónomas, co obxectivo da redución dos danos e a xusta indemnización cando estes prodúzanse.
 • Recoñecer o valor ecolóxico e cultural que ten a gandería extensiva, xogando un papel crave no mantemento da biodiversidade e de determinados hábitats naturais.
 • Facer un chamamento ao Ministerio para volver ao escenario de consenso e diálogo, renunciando a continuar coa tramitación da inclusión do Lobo no LESPRE. Coñece o Ministerio o rexeitamento frontal das Comunidades que albergan a inmensa maioría dos lobos do noso país e, por tanto, non pode escudarse en ditames non vinculantes, ignorando cal é a orixe deste procedemento, e forzando situacións inéditas en órganos de coordinación entre o Estado e as Comunidades Autónomas onde o diálogo e o consenso foran os acenos de identidade ata a data.
 • Traballar na elaboración dunha nova Estratexia de Conservación e Xestión do Lobo en España, partindo das leccións aprendidas da aplicación da Estratexia de 2005, desde a plena lealdade institucional e coa participación dos representantes dos sectores interesados: administracións, gandeiros, propietarios de terreos, expertos, conservacionistas e científicos, lonxe de ideas preconcibidas e posicionamentos estritamente ideolóxicos, respectables pero que non poden condicionar a xestión dunha especie que habita medios socialmente complexos e ecosistemas intervidos pola acción do home desde tempos inmemoriais.