Skip to main content
Muras

Muras recibe o premio Eolo á Integración Rural

Por 29 Maio, 2021Maio 31st, 2021Sin comentarios

Os Premios  Eolo son a maneira de  AEE de recoñecer o labor de persoas e organismos de diferentes ámbitos á hora de impulsar e divulgar os beneficios que xera a enerxía eólica na sociedade.

A Asociación Empresarial Eólica (AEE) fixo públicos os gañadores dos Premios Eolo 2021 nas diferentes categorías: Innovación, Fotografía, Integración Rural da eólica e Microcuentos Eólicos.

Un ano máis, AEE outorga os Premios Eolo como un recoñecemento á enerxía eólica en España, contando coa participación de máis de 300 candidatos nas distintas categorías.

O municipio de Muras alzouse co Premio Eolo á Integración Rural da Eólica na súa décima edición por tratarse dunha comarca modélica no que ao desenvolvemento eólico refírese. O xurado, reunido en Madrid o pasado 26 de maio, valorou que a implantación da enerxía eólica no territorio de Muras desde hai máis de 20 anos significou un gran impacto socioeconómico mediante a creación de emprego na comarca, así como por programas de desenvolvemento local, promoción, axudas, bolsas e servizos que incrementa o asentamento da súa poboación, benestar social para os seus habitantes e sustentabilidade na zona.

En concreto, o concello de Muras, ten unha superficie total de 163,13 km cadrados e conta con tan só 614 habitantes. A potencia eólica instalada nesta localidade é de 485 MW repartidos en 15 parques eólicos e 381 aeroxeradores, desenvoltos polas empresas Acciona, Endesa, HEI do Arnoya SL, Iberdrola e Norvento. A potencia eólica total na provincia de Lugo está representada por 1.736 MW con 73 parques eólicos. En Galicia é de 3.829,19 MW, sendo a terceira comunidade autónoma con máis potencia eólica instalada en España.

No ano 1995 comezou a construción do primeiro parque eólico nesta zona o que para Muras foi toda unha novidade, non habendo outros parques eólicos nas localidades veciñas da contorna. Estas instalacións reflectiron o importante desenvolvemento eólico na zona, que contou sempre co involucramento e colaboración de autoridades municipais, veciños e empresas participantes, defendendo e apoiando os proxectos durante o seu desenvolvemento e establecéndose unha relación de mutua confianza.

Os parques eólicos nesta zona supuxeron un importante desenvolvemento económico e social para o municipio, así como a integración dun modelo enerxético sostible co aproveitamento dos recursos naturais no marco dunha política de desenvolvemento sostible local.

Muras, antes da chegada da eólica, baseaba a súa economía na agricultura e gandería de subsistencia, con case 3.000 habitantes a comezos do século XX; e que nos anos 50/60, a emigración tivo especial relevancia, o que, xunto co descenso da natalidade, provocou que unha gran cantidade de aldeas quedasen baleiras. Como motor económico e industrial só contábase cunha fábrica de produtos plásticos do Grupo Ferro, que foi evolucionando e cambiando de produción, pero sempre dando emprego e desenvolvemento na localidade.

Os proxectos eólicos en Muras favoreceron o impulso e a creación de emprego nesta zona despoblada dentro da denominada ‘España baleirada’. Na actualidade os empregos directos de habitantes da propia localidade son unha decena e uns 40 empregos adicionais para habitantes de ao redor. Estes empregos foron considerables durante os anos de construción, sendo moitos dos veciños contratados polas empresas auxiliares que levaron a cabo a obra civil dos proxectos, e que, por outra banda, tamén se viron beneficiados pola venda ou alugueiro dos terreos necesarios para o desenvolvemento destas estruturas e dos seus accesos. De igual maneira, ao longo dos anos e ata a actualidade, o sector de hostalería e restauración local incrementou o seu negocio pola demanda de servizo dos traballadores de montaxe e mantemento destes parques.

Ademais, a implantación da eólica en Muras supuxo un incremento de recursos para afrontar proxectos que permiten xerar novos ingresos aos seus habitantes e dotar de alternativas de futuro aos seus veciños. En 2018, o PIB foi o segundo máis alto da provincia. Máis do 50% dos recursos municipais proveñen deste sector, ben sexa polo Imposto de Actividades Económicas, o IBI de características especiais, ou subvencións autonómicas como o Fondo de Compensación Ambiental. Estes ingresos no Concello foron e son reinvestidos no desenvolvemento de actuacións de interese comunitario que melloran a calidade de vida dos veciños, tales como axudas para o pago da factura da luz desde 2017 (o custo destas axudas chegan ata os 77.000 euros no orzamento); axudas á natalidade, bonos e medidas de conciliación para fomentar a permanencia no municipio; investimentos relacionados coa sustentabilidade enerxética (instalación de enerxías renovables para servizos públicos, adquisición de vehículos eléctricos, instalación de puntos de recarga); mellora de prestacións sociais; rehabilitación e mellora de infraestruturas municipais e acondicionamento urbano xeneral; por exemplo dotar ás parroquias e barrios dunha infraestrutura tan básica como é a rede de subministración de auga potabilizada a todos os veciños e adecuación á normativa das xa existentes, así como a reconversión de antigas escolas en locais sociais ou de edificios municipais en centros de interpretación da natureza, espazos para autocaravanas ou observatorios do ceo e as estrelas, alcanzando recentemente a consideración de Concello Starlight, ao estar exento de contaminación lumínica, entre outras accións.

O Premio Eolo á Integración Rural consiste na elaboración dun vídeo sobre a vida nos municipios galardoados e a integración da eólica na comarca.