Skip to main content
Colaboracións LUGOXAColaboracións SARRIAXA

Complemento de paternidade

Por 17 Xuño, 2021Sin comentarios

Por Veigela Abogados

O novo complemento de “paternidade” nas pensións por incapacidade permanente ou xubilación, convértese na reclamación máis esixida polos homes pensionistas!

O complemento por maternidade nas pensións foi introducido no ano 2016, tras unha reforma da lei xeral da seguridade social  e supuxo un incremento nas pensións de todas aquelas mulleres que tivesen dúas ou máis fillos.

Este complemento por maternidade recoñecido exclusivamente ás mulleres, permitía que puidesen cobrar un importe máis elevado na contía da súa pensión, que se viu incrementada desde un 5% ata un 15% dependendo do número de fillos que tivesen, e excluíndo desta posibilidade aos pensionistas homes.

O feito de que este incremento nas pensións outorgásese exclusivamente ás mulleres, provocou continuas queixas e reclamacións no noso país, ata que finalmente o tribunal de xustiza da unión europea nunha sentenza do 12 de decembro de 2019, recoñece tamén o dereito dos homes para percibir este complemento.

Esta sentenza dítase por mor dunha demanda presentada por un home pensionista, pai de dúas fillas, contra o instituto nacional da seguridade social, reclamando que lle fose recoñecido o complemento por “paternidade”. O instituto nacional da seguridade social denegoulle este complemento alegando que unicamente lle correspondía ás mulleres.

Esta disputa, deu lugar a que o xulgado do social número 3 de  girona, presentase unha cuestión ao tribunal de xustiza da unión europea, o cal acabou declarando que conceder este complemento unicamente ás mulleres supón un trato discriminatorio e que os homes teñen o mesmo dereito a cobrar este complemento na súa pensión.

Por mor desta sentenza do tribunal de xustiza da unión europea, os tribunais de xustiza españois xa veñen aplicando esta decisión e recoñecendo un complemento a todos aqueles homes que teñan dous ou máis fillos e que perciban unha pensión por incapacidade permanente ou xubilación (mesmo o recoñece o noso Tribunal de Xustiza de Galicia nunha sentenza ditada o día 20 de maio de 2020).

Grazas a estas sentenzas, moitos homes pensionistas do noso país que teñen dous ou máis fillos, están a ver como se incrementan mensualmente as súas pensións mensuais.

Cales son os requisitos que tes que cumprir?

Ter unha pensión por incapacidade permanente ou xubilación recoñecida entre o ano 2016 e o ano 2021. Ter ou ter dous ou máis fillos (biolóxicos ou adoptados).

Que beneficios supón este complemento?

Verás incrementada a túa pensión de forma mensual nunha porcentaxe, dependendo do número de fillos que teñas ou tiveses: Incremento nun 5% se tes dous fillos, incremento nun 10% se tes tres fillos e incremento nun 15% se tes catro ou máis fillos.

Ademais existe unha sentenza do xulgado do social da  coruña, de data 6 de abril de 2021, Que recoñece tamén o dereito para percibir, a maiores do incremento mensual, todos os atrasos desde a data en que foi recoñecida a pensión de incapacidade permanente ou xubilación, polo que non só lograrás incrementar a túa pensión mensual senón que cobrarás todos os atrasos correspondentes.

Que documentación necesitas para reclamar o complemento de paternidade?

Unicamente a copia do teu DNI, libro de familia e a resolución (ou no seu caso, a sentenza) pola que se recoñece a túa pensión.

Non só os pensionistas a cargo da seguridade social teñen dereito a este complemento, os homes homes que teñan  dous ou máis fillos e perciban unha pensión por incapacidade permanente ou xubilación das clases pasivas do estado tamén teñen dereito a percibir este complemento.

Onde podo acudir para reclamar o meu complemento de paternidade?

Para reclamar este complemento debes reunir a documentación indicada, e acudir a un despacho de avogados especializado en dereito laboral. En  veiguela avogados reclamámolo sen cobrar primeira consulta, e só che cobraremos en caso de éxito da túa reclamación.