Skip to main content
Comarca RIBEIRASACRAXAPortomarín

Adega denuncia á Xunta e ás eléctricas polo baleirado dos encoros

Por 26 Setembro, 2021Sin comentarios

Adega vén de trasladar á Fiscalía delegada de medio ambiente do TSXG unha denuncia para que investigue o proceder da Xunta e das concesionarias dos aproveitamentos hidroeléctricos cuxos encoros sofriron recentemente un brusco decenso de caudal.

Nos pasados meses de xullo e agosto, varios encoros para aproveitamento hidroeléctrico na bacía hidrográfica Miño-Sil ficaron con níveis moi baixos de auga encorada. Concretamente, os encoros de Cenza e Portas (concello de Vilariño de Conso), non superaban o 15% da súa capacidade, e o de Salas (concello de Muíños, Ourense) e Belesar (varios concellos de Lugo) amosaban cun nível de auga de arredor do 30%.

Esta importante baixada de caudal, particularmente grave e brusca no caso dos encoros de Cenza (río Cenza) e Portas (río Camba), debeuse á actividade da empresa concesionaria dos aproveitamentos hidroeléctricos, en ambos os dous casos Iberdrola, que decidíu turbinar os caudais en plena época de estiaxe para producir electricidade nun momento en que o seu prezo acadaba máximos anuais.

Para Adega, a xestión destes aproveitamentos hidroeléctricos corresponde á Confederación Hidrográfica Miño-Sil, dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Repto Demográfico. Este organismo informou que non puido evitar a baixada dos caudais encorados por non afectar ás normas de explotación dos aproveitamentos, e que os expedientes informativos abertos non detectaron incumprimentos nas condicións das concesións. “Porén, aos poucos días (16 de setembro) o Ministerio modificaba de xeito “exprés” a Lei de Augas para introducir mecanismos que evitaran estes baleirados”, indican.

“Polo que atinxe á Xunta, esta ten competencias exclusivas tanto no que atinxe á pesca nos ríos como ao medio ambiente dos territorios nos que se sitúan os encoros. A respeito da posíbel afectación da fauna piscícola pola explotación dos encoros, o Regulamento da pesca fluvial obriga ás concesionarias a comunicar toda operación que supoña a baixada dun 80% do caudal encorado, cousa que fixeron os días 10 de xuño e 12 de xullo pasados, no caso de Iberdrola”, engaden.

“E polo que atinxe ao medio ambiente, a Xunta xestiona toda a Rede Natura 2000 na que se encadran (ZEC Macizo Central) os dous encoros máis afectados polos baleirados (Cenza e Portas), sendo responsábel da boa conservación dos hábitats e especies presentes nestes espazos”, conclúe.

DELITOS

Explican que Iberdrola, concesionaria dos encoros de Cenza e Portas, comunicou os días 10 de xuño e 12 de xullo ao Servizo de conservación da natureza da Xunta en Ourense que as operacións de baleirado que afectarían a estes encoros suporían deixalos con menos do 20% da súa capacidade. Tal comunicación á Xunta fíxose atendendo ao art. 83.1 do Regulamento da pesca fluvial. Porén, e malia a que o devandito regulamento establece un prazo mínimo dun mes para realizar baleirados que reduzan en máis dun 80% o volume de auga encorada, a concesionaria procedeu a realizar estas operacións 25 días no caso do encoro de Cenza e 12 días no de Portas, despois de llelo comunicar á Xunta, deixando ambos encoros por baixo do 20%.

“E os posíbeis danos aos recursos naturais e ao ambiente poderían constituír un presunto delito tipificado no art. 325 do C.P. ao causar danos substanciais á calidade das augas e fauna acuática. Ao tratarse de territorios incluídos total ou parcialmente dentro de espazos protexidos, a conduta de Iberdrola atinxiría tamén -presuntamente- ao tipo penal do artigo 330 do C.P., por canto estarían afectados valores naturais chave para a catalogación dos espazos protexidos afectados”, din.

XUNTA

“Polo que atinxe ás actuacións da Xunta, apesar de que a Consellería de Medio Ambiente tivo coñecemento do baleirado a principios dos meses de xuño (día 10 para Cenza) e xullo (día 12 para Portas), os servizos técnicos de Medio Ambiente non visitaron os encoros afectados até o 20 de agosto (70 e 38 días respectivamente). Evidénciase pois unha grave deixación de funcións por parte da Xunta ao renunciar á súa capacidade inspectora, cun máis que posíbel resultado de danos aos recursos piscícolas, ás especies protexidas e aos recursos naturais da ZEC Macizo Central”, din.

Á vista destes feitos, ADEGA pide á Fiscalía que proceda con urxencia a abrir dilixencias de investigación para determinar as responsabilidades tanto das empresas concesionarias dos aproveitamentos hidroeléctricos como das administracións titoras dos bens e recursos naturais afectados, para os casos do baleirado dos encoros de Portas, Cenza, Salas e Belesar.