Skip to main content
A Pastoriza

Convocadas as axudas para material escolar e para transporte na Pastoriza

Por 17 Setembro, 2021Setembro 18th, 2021Sin comentarios

O Concello da Pastoriza ten aberto xa o prazo de solicitude das bolsas de material escolar e libros de texto dirixidas a nenos e nenas do Concello, e tamén as de transporte para alumnos que estudan fóra do municipio.

No primeiro casos, esta convocatoria ten por obxecto regular a concesión de axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar complementario destinadas ao alumnado empadroado no Concello e escolarizado para o curso 2021/2022 en educación infantil (3-6 anos), educación primaria e educación secundaria obrigatoria.

Así con esta subvención, os solicitantes poderán mercar libros escolares, material escolar funxible, material de debuxo e mochilas e estoxos. As axudas poderán solicitalas aqueles que se atopen escolarizados no Concello en calquera dos niveis e que estean empadroados no tempo municipal. O prazo está aberto ata o 6 de outubro.

Como sempre nestes casos, a contía das axudas irán en función da renda per cápita familiar e oscilará entre os 120 e os 20 euros de axuda. Ademais, serán compatibles con calquera outra axuda para a mesma finalidade concedidas por parte doutras entidades públicas ou privadas, sempre que as axudas concorrentes non superen o custo total dos materiais subvencionados.

Para esta función reservarase un total de 4.000 euros procedentes do orzamento xeral municipal para o ano en curso.

TRANSPORTE

O Concello da Pastoriza tamén abriu o prazo para presentar as solicitudes para as axudas no transporte escolar dos nenos censados no Concello pero que cursan estudos fóra. O obxetivo desta axudas é sufragar parcial ou totalmente o custo no traslado do alumno ao seu centro educativo. Polo tanto é necesario cumprir os requisitos como que a unidade familiar esté empadroada no concello, e que algún dos fillos estea cursando educación postobrigatoria (1º e 2º curso de bacharelato) ou cursos de formación profesional.

Estas axudas oscilan entre os 467 euros e os 167 dependendo da renda con cargo ao orzamento de 8.500 euros que dispón o Concello para este fin.

Os interesados poderán solicitar dita axuda no rexistro xeneral no Concello antes do 6 de outubro. A solicitude, anexos e as bases están dispoñibles no concello ou na súa web.