Skip to main content
Monforte

Adif adxudica o tratamento de plataformas na estación de Monforte

Por 26 Outubro, 2021Sin comentarios

Adif aprobou a adxudicación, por importe de 3.021.171,45 euros (IVE incluído), dun contrato para o tratamento de plataformas e cruces entre plataformas na estación de Monforte de Lemos.

Os traballos forman parte dos proxectos de modernización do corredor ferroviario Ourense-Monforte de Lemos-Lugo e perseguen unha dobre finalidade: mellorar o estado da infraestrutura e aumentar a fiabilidade das liñas e a calidade do servizo.

Estes labores contribúen ao desenvolvemento doutros obxectivos fundamentais de Adif como a seguridade das circulacións ferroviarias e dos viaxeiros, o tránsito e acceso universal dos usuarios e a integración das estacións no ámbito urbano fomentando a cohesión social dunha maneira sostible.

Os traballos, adxudicados á UTE formada por Petrolam Infraestruturas e Arias Infraestruturas, servirán, á súa vez, para adaptar os elementos obxecto deste contrato ás novas condicións de explotación que traerán consigo as actuacións de mellora previstas neste tramo.

Actuacións previstas

O proxecto define as actuacións necesarias en plataformas, pasos inferiores e outros elementos da estación de Monforte de Lemos. O obxectivo é adecuar a estación aos requirimentos técnicos, de interoperabilidade e de accesibilidade para Persoas con Movilidad Reducida (PMR) que marca a normativa en vigor, en especial no relativo aos cruces de vías entre plataformas para viaxeiros, mellorando as condicións de explotación da liña e potenciando a competitividade da rede ferroviaria galega.

As principais actuacións obxecto deste contrato son: a prolongación da zona recrecida a 68 cm sobre cota de carril nas plataformas 2 e 3 e prolongación da plataforma 1, incluíndo recrecido de arquetas e novo pavimento, a execución dun novo paso inferior accesible entre plataformas, dotado de ascensores e escaleiras fixas, incluíndo novos tramos de marquesiña sobre as embocaduras e os castilletes de ascensor, a renovación completa da instalación de iluminación (incluída emerxencia) e da instalación de megafonía en todas as plataformas e a renovación do tramo de colector de saneamento situado baixo a praza de acceso á estación, incluíndo os pozos (entroncamentos e rexistros) necesarios.

Este contrato enmárcase nas actuacións previstas por Adif para mellorar a seguridade dos pasos autorizados para o cruzamento de vías ao mesmo nivel en estacións de viaxeiros e outras contornas.

Melloras no traxecto Ourense-Monforte de Lemos-Lugo

As actuacións de mellora do tramo en servizo Ourense-Monforte de Lemos-Lugo, nas que se enmarca esta adxudicación, teñen como obxectivo cumprir os compromisos de Adif coa mellora das condicións de explotación comercial do traxecto, en parámetros tales como a fiabilidade, o confort e os tempos de viaxe.

Entre as principais actuacións previstas atópanse a adaptación da infraestrutura ás novas condicións de explotación, o cambio de electrificación de 3 kV a 25 kV no tramo Ourense-Monforte de Lemos e a electrificación a 25 kV do tramo Monforte de Lemos-Lugo, obxecto do presente contrato.

Ademais, xa se atopa en servizo desde abril de 2018 a variante da Pobra de San Xiao, entre Monforte de Lemos e Lugo. Entre os principais beneficios deste novo trazado, dun 7 km de lonxitude, destaca a supresión dos 14 pasos a nivel do anterior trazado, co consecuente aumento da seguridade ferroviaria, viaria e peonil, así como o incremento da velocidade de paso dos trens ata o 160 km/ h.