Skip to main content
Folgoso do Courel

A Deputación de Lugo xa conta coa licencia para a obra da residencia e centro de día do Courel

Por 15 Xaneiro, 2022Xaneiro 16th, 2022Sin comentarios

O Concello de Folgoso do Courel aprobou onte en Xunta de Goberno a licenza municipal para a construción da residencia e centro de día da terceira idade, que se fará no antigo colexio de Folgoso.

O informe xurídico da Secretaría precisa que a documentación que se achegou por parte da Deputación de Lugo “resulta suficiente para a tramitación e concesión da licenza municipal de obra, se ben o proxecto de execución referido deberá incluír, ademais da xustificación do cumprimento do condicionado da licenza, a xustificación do cumprimento do resto da normativa básica de aplicación non incluída no proxecto básico”.

O investimento previsto para este proxecto ascende a 1,4 millóns de euros, dos que a Deputación achega 1,2 millóns e o Concello os 200.000 euros restantes. A residencia terá capacidade para unhas 32 persoas e o centro de día, para vinte. A nova construción ocupará unha superficie de 780 metros cadrados.

PRÓRROGA DO CONVENIO
Así mesmo, no Pleno que se celebrou onte á tarde o Goberno local aprobou, como tamén fixo a institución provincial, a segunda addenda do Convenio interadministrativo de cooperación entre a Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Folgoso do Courel para a execución dos fins comúns consistentes na construción da residencia e centro de día da terceira idade no Concello de Folgoso do Courel.

A addenda sométese ao Pleno tras informar a Área de Promoción Económica e Social da Deputación da necesidade de aprobar unha segunda Addenda, co obxecto de modificar as cláusulas terceira, sexta e sétima relativas ao prazo de execución e vixencia do convenio, ata o máximo do prazo permitido, salientando que a modificación proposta non altera as condicións esenciais do documento inicial do Convenio Interadministrativo.

No informe citado recóllese expresamente que “a non prórroga do mesmo implicaría deixar sen cumprir o obxectivo do Convenio, coa perdida da creación dun servizo social comunitario de gran demanda na zona, e polo tanto, un gran prexuízo para a poboación da provincia de Lugo en xeral e da poboación do Concello de Folgoso do Courel, en particular, afectando aos intereses de ambas administracións locais”.