Skip to main content
Comarca LUGOXA

Adif suprimirá tres pasos a nivel da liña León-A coruña no seu municipio de Lugo

Por 25 Abril, 2022Sin comentarios

Adif aprobou a licitación do contrato de obras de execución dos proxectos de supresión dos pasos a nivel situados nos puntos quilométricos ( pp. kk.) 428/980, 429/811, 430/129 e 430/407 da liña León-A Coruña, ao seu paso polo termo municipal de Lugo.

Para a supresión destes catro pasos a nivel, cun orzamento de licitación de 3.074.517,27 euros (IVE incluído), executaranse dous novos pasos inferiores e varios camiños de acceso a estes pasos (no caso dos tres primeiros) e unha conexión cun paso inferior existente próximo no caso do paso a nivel do p. k. 430/407.

Solucións

As actuacións para levar a cabo están definidas en tres proxectos construtivos diferentes. Unha vez executadas, procederase ao levante dos pasos a nivel existentes mediante a demolición do firme, a restitución da aliñación da liña ferroviaria (tanto en planta como en alzado) e o desmonte das instalacións ferroviarias relativas ao paso a nivel.

As tres soluciones proxectadas son as seguintes:

Pasos a nivel dos pp. kk. 428/980 e 429/811

A solución proposta consiste na construción dun único paso inferior baixo a liña León-A Coruña á altura do p. k. 429/350, é dicir, nun punto intermedio entre os dous pasos a nivel existentes.

Para os accesos ao novo paso inferior proxéctase un novo camiño que conectará o paso cos camiños xa existentes, a través de dous camiños de ligazón e un camiño de acceso a leira.

O camiño de acceso ao paso inferior terá unha anchura total de 8 m e o seu trazado está condicionado polo corredor reservado para a futura rolda Este de Lugo.

A estrutura do paso inferior consistirá nun van de formigón armado empuxado baixo a vía, cunha anchura total de 8 m, unha altura de 5 m e 14 m de lonxitude. As súas características permiten unha posible ampliación a dobre vía pola marxe dereita en sentido Lugo.

Paso a nivel do p. k. 430/129

Neste caso construirase un paso inferior no p. k. 430/040, cun novo camiño de acceso a través de dous camiños existentes. Devandito acceso terá unha anchura total de 8 m, con orixe no núcleo rural de Castelo de Abaixo e fin no núcleo de Penoucos.

Do mesmo xeito que no caso anterior, a estrutura do paso inferior consistirá nun van de formigón armado empuxado baixo a vía, cunha anchura total de 8 m, unha altura de 5 m e 14 m de lonxitude. As súas características permiten unha posible ampliación a dobre vía pola marxe dereita en sentido Lugo.

Paso a nivel do p. k. 430/407

A solución proxectada pasa pola construción dun novo camiño cara ao paso inferior existente no p. k. 430/587, a apenas 180 m de distancia.

O novo camiño terá unha anchura de 3 m, idéntica á do actual camiño de acceso ao paso inferior existente. O seu firme será de formigón en masa sobre unha capa de saburra artificial, as mesmas características que presenta o camiño actual.

Mellora da liña Ourense-Monforte de Lemos-Lugo

Este contrato enmárcase nas actuacións de mellora que se están levando a cabo no tramo ferroviario Ourense-Monforte de Lemos-Lugo co obxectivo de cumprir os compromisos de Adif coa optimización das condicións de explotación comercial do traxecto, en parámetros tales como a fiabilidade, o confort e os tempos de viaxe.

Os traballos previstos inclúen a modernización e adecuación das instalacións existentes, así como a electrificación a 25 kV en corrente alterna do corredor, adaptando a electrificación existente no tramo Ourense-Monforte de Lemos e dotando de catenaria e instalacións eléctricas ao tramo Monforte de Lemos-Lugo.

Estas actuacións contribúen á consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible ( ODS), como é o número 9, que ten entre as súas metas o fomento de infraestruturas fiables, sostibles, resilientes e de calidade.

Financiamento europeo

Esta actuación poderá ser cofinanciada polo Mecanismo “Conectar Europa” da Unión Europea (CEF).