Skip to main content
Lugo

A Asociación Lucus Augusti reclama a recuperación da atención presencial nas administracións

Por 8 Abril, 2022Sin comentarios

Desde a Federación de Asociacións Veciñais “ Lucus Augusti” da provincia de Lugo, que na actualidade suma case 350 asociacións ao longo de toda a provincia lucense, reivindica a necesidade rotunda e urxente de que a atención presencial á cidadanía sexa recuperada na súa totalidade.

A este respecto, desde a entidade, son perfectamente coñecedores de que, ata hai uns meses, dita recuperación era, en efecto, complexa, con motivo da pandemia por Covid19 e as medidas que, a efectos da súa prevención, eran pertinentes. Cabe matizar, que valoran a seguridade sanitaria como incuestionablemente prioritaria fronte a calquera outra materia; con todo, e dado que existe xa unha data oficial -o próximo 19 de abril de 2022 con efecto a partir do día 20 de abril de 2022- para abandonar a obrigatoriedade do uso de máscaras en espazos interiores -normativa aplicada tras o correspondente ditame das Autoridades sanitarias-, consideran que non existen xa motivos de demora para que dita recuperación da atención presencial á cidadanía por parte das Administracións sexa a seguinte gran prioridade.

Desde a entidade queren poñer o foco, tamén, na realidade de que a provincia presenta unhas características poboacionais propias, como son un alto grao de envellecemento, que unido á gran dispersión poboacional e ao illamento de numerosos núcleos de poboación -a xa mencionada “España Baleirada”-, converten a presencialidade nunha necesidade irrefutable e insubstituíble.
“Non podemos obviar, tampouco, as considerables dificultades de acceso ás novas tecnoloxías por parte dunha nada desdeñable parte da poboación; xa sexa por motivo de carencia de recursos tecnolóxicos, ou por carencia de coñecementos respecto diso; sen esquecer que en numerosos puntos da provincia lucense, as dificultades de acceso a unha conexión de telefonía móbil e Internet aceptables son inmensas -cuestión que tamén seguimos reclamando, tanto desde a Federación de Asociacións Veciñais “ Lucus Augusti” da provincia de Lugo; como desde a Plataforma “Galicia #Baleira”, que aglutina as Federacións de Asociacións Veciñais “ Lucus Augusti” da provincia de Lugo e “ Limiar” da provincia de Ourense; así como tamén desde a CoGaVe – Confederación Galega de Asociacións Veciñais “Rosalía de Castro”.

“A esta situación, hai que unir o feito de que as vías alternativas que se ofrecen desde a Administración á cidadanía non son, en punto algún, prácticas, senón todo o contrario. É un feito constatado que os teléfonos de atención -para solicitar cita presencial ou para substituír a presencialidade- atópanse moi a miúdo colapsados ou inoperativos na práctica; resultando, en definitiva, completamente inservibles como método de axuda” afirman dende a Asociación.

Así mesmo, non se pode obviar, tampouco, a realidade de que devanditos teléfonos son, a miúdo, atendidos por un contestador automático, perdéndose por completo o factor humano, o que para numerosa poboación de idade avanzada dificulta enormemente o acceso e a comunicación -crave para a culminación exitosa do fin mesmo da propia chamada-. Sumándose a isto que moitos dos números de teléfono de atención telefónica son de pago. Cuestión que consideran inadmisibre e fronte á que se posicionan rotundamente en contra.

A este respecto, cabe tamén engadir, que esta situación provoca un importante quebranto económico a numerosas empresas, que deben realizar trámites de forma constante con todas as Administracións -local, autonómica e central-.

Por todos estes motivos, desde a entidade solicitan a toma de conciencia real por parte de todas as Administracións deste grave problema para a cidadanía, fundamentalmente para unha parte moi considerable da mesma -a de idade avanzada, que reside no interior da provincia, en núcleos rurais; con problemas de acceso a conexións da internet e telefonía móbil; con carencias de coñecementos acerca das novas tecnoloxías; e, aínda por riba, con problemas de comunicación e transporte cara aos núcleos urbanos, e, en todo caso, co consecuente sobrecuste económico-. En definitiva: unha cantidade moi relevante de persoas dentro da provincia de Lugo.

“Resulta indigno e impropio dunha sociedade que se expón retos de futuro e quere mirar cara a adiante en materia de avances tecnolóxicos e de toda índole, que en pleno ano 2022 non dispoña dunha organización eficiente para que o cidadán que acode a unha Administración en busca dunha solución, unicamente atope trabas burocráticas, técnicas e, aínda por riba, tamén humanas” recalcan dende a Federación.

Consideran que non debería de perderse o horizonte real dunha Administración, que é o de estar ao servizo da cidadanía, xa que está sufragada directamente con diñeiro público – de todos os contribuíntes-. É por tanto, a eles -a toda a cidadanía- a quen se debe, e o que desde a entidade revindican, coa esperanza de que sexa tido en conta de forma real e urxente.