Skip to main content
Comarca AMARIÑAXAMar AMARIÑAXA

A veda do polbo en Galicia comezará será do 20 de maio ao 4 de xullo

Por 13 Maio, 2022Sin comentarios

A veda do polbo en Galicia comezará o próximo 20 de maio e rematará o 4 de xullo de 2022. Así o especifica a resolución pola que se aproba o plan experimental para a xestión desta especie durante a campaña 2022-2023 e que publica hoxe o Diario Oficial de Galicia (DOG). Nela establécese que o período de prohibición da captura desta especie durante este ano vai das 16.00 horas do venres 20 de maio ás 05.00 horas do martes 4 de xullo. Non obstante, as capturas desembarcadas o 20 de maio poderán ser comercializadas tamén o 21 de maio naquelas lonxas nas que tradicionalmente se viñesen realizando vendas de polbo os sábados.  

O período de veda significa que queda expresamente prohibida a captura desta especie, por medio de calquera arte, en augas nas que Galicia ten competencias en marisqueo. Polo tanto, as embarcacións dedicadas á captura deste cefalópodo con nasas deberán retiralas do seu calamento e levalas a porto. O tempo de veda é tamén aplicable á pesca marítima de recreo e ás capturas con calquera outra arte distinta da nasa para polbo.

A veda é unha das medidas técnicas que comprende o plan da especie coa finalidade de axustar a xestión pesqueira ao seu ciclo de vida e así protexer a súa reprodución e contribuír a unha explotación máis sustentable.

PLAN 2022-2023

A Consellería do Mar e o sector consensuaron un novo plan do polbo para o vindeiro ano que entra en vigor o próximo 20 de maio e permanecerá vixente ata que se publique o plan do ano que vén, que fixará a seguinte veda. Segundo establece este plan, a partir do 4 de xullo -día no que remata a veda- ata o 31 de agosto, a cota máxima de captura da especie é de 30 quilogramos por barco e día. A esta cantidade engádense 30 quilos ao día por cada tripulante enrolado a bordo, ata un máximo de 210 quilogramos por xornada. No resto da campaña a cota máxima será de 50 quilos por embarcación e día, aos que se engaden 50 quilos por cada tripulante enrolado a bordo, ata un máximo de 350 quilos por xornada de traballo.

O horario de actividade das embarcacións con nasa polbo iniciarase ás 06.00 horas -aínda que poden saír do porto ás 05.00 horas- e finalizará ás 16.00 horas. O número de nasas permitido queda establecido en función do tamaño da embarcación e do número de tripulantes enrolados e a bordo.

En canto ao réxime de calamento das nasas, de cabo Silleiro a Corrubedo os aparellos terán que levantarse do seu calamento e levarse a porto todos os días coas seguintes excepcións: na zona de cabo Silleiro a Con da Aguieira  aquelas que estean establecidas en fondos superiores aos 20 metros poderán permanecer no seu calamento sen ser levadas a porto incluso durante o período de descanso semanal. O mesmo rexerá para a cara oeste da illa de Ons, desde o Con da Serriña ata o illote do Centulo, onde as nasas poderán permanecer no seu calamento sen seren levadas a porto e sen limitación de profundidade. 

Na zona de Con da Aguieira a cabo Corrubedo ata o 1 de outubro as nasas terán que levantarse e levarse a porto todos os días. Desde esa data ata o inicio da veda do ano seguinte as nasas poderán permanecer caladas incluso durante o período de descanso semanal. No resto do litoral galego as nasas poderán permanecer no seu calamento sen ser levadas a porto incluso durante o período de descanso semanal.

A actividade será controlada a través do programa de seguimento e control, levado a cabo pola Subdirección Xeral de Gardacostas en colaboración cos gardapescas das confrarías de pescadores e os servizos contratados ao efecto.