Skip to main content
A Pastoriza

Presentan o futuro Centro de Información do Alto Miño da Pastoriza

Por 13 Maio, 2022Sin comentarios

O investimento estimado superará os 340.000 euros, sufragados ao 100% pola CHMS, pola súa banda, o Concello da Pastoriza poñerá a disposición os terreos necesarios para a súa construción.

José Antonio Quiroga, presidente de a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), Organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, presentou esta mañá o novo Centro de Información do Alto Miño que se construirá en Fonmiñá, lugar emblemático do concello lucense de A Pastoriza; neste acto estivo acompañado polo alcalde do municipio, Primitivo Iglesias.

“O centro proxectado, que se fará realidade neste ano, será un lugar de referencia, situado nun enclave privilexiado, a través do que se divulgarán os valores dos ríos da demarcación Miño-Sil e dos ecosistemas asociados que os circundan” explicou Quiroga.

Características do proxecto

No seu aspecto construtivo procederase á reinterpretación de a arquitectura tradicional da zona. Volume sinxelo de planta rectangular e cuberta a dúas augas, con cachotería de cuarcita en fachadas, estrutura de cuberta de madeira e acabado exterior de lousa. Ademais, construirase unha sobre elevada para protexerse da auga, de madeira, similar ás pasarelas que abundan na zona.

Esta idea de deseño busca dous efectos principais, por unha banda, servir de lugar de contemplación da Charca Fonmiñana e a súa contorna, polo que se abre a esta zona verde, desde o interior, amplamente acristalado, e desde o exterior desde unha zona cuberta.

Por outra banda, o edificio trata de ser unha “barreira” con respecto da estrada inmediata que percorre este espazo en todo o seu linde, dándolle as costas de maneira rotunda, e axudando a crear un espazo natural amable, funcional e tranquilo.

A edificación e o acondicionamento exterior foron proxectados evitando o impacto visual, primando e valorizando a riqueza natural e paisaxística da contorna; pensando en edificacións sinxelas e construídas con materiais da zona.

A edificación e o exterior foron proxectados evitando o impacto visual, primando e valorizando a riqueza natural e paisaxística da contorna; pensando en edificacións sinxelas e construídas con materiais da zona.

En canto ao deseño interior, contémplase simple e intuitivo, e dotado de tecnoloxía adaptada aos novos tempos, co ánimo de facelo atractivo para foráneos, visitantes e moi enfocado á comunidade escolar.

O investimento estimado supera os 340.000 euros, sufragados ao 100% por a CHMS, pola súa banda o Concello da Pastoriza poñerá a disposición os terreos necesarios para a súa construción.

“Este centro responderá á necesidade de albergar un centro versátil que se utilizará, segundo os casos, aula da natureza, espazo de lectura, lugar de contemplación, museo. En consecuencia, interiormente será un espazo polivalente, pouco compartimentado, con fácil adaptación ás distintas necesidades de exposición ou actividades que vaian xurdindo co tempo e que se irán definindo co mesmo” explicou Quiroga.

“A boa comunicación deste espazo natural, ao bordo da estrada LU 122, a dispoñibilidade de aparcamentos e sobre todo os valores naturais de a zona, foron as principais características para a localización de este centro de interpretación no que se visibilizarán os valores de fauna, flora e aspectos antropolóxicos relacionados coa auga superficial e co río Miño para potenciar os devanditos valores nun lugar que xa de seu é visita habitual” incidiu o presidente.

“A idea é dotar a esta demarcación do Miño-Sil de espazos de referencia, didácticos e interactivos, onde poder explorar e coñecer a importancia de o coidado e conservación dos recursos hídricos. Para iso, potenciaremos e valorizaremos a auga, os monumentos naturais e paisaxísticos dos ríos, a xeoloxía do terreo, o ecosistema ao redor dos leitos, a necesidade de o bo uso do recurso, etc.” concluíu José Antonio Quiroga.