Skip to main content
Lugo

Lugo abre o prazo das axudas para promover a igualdade de xénero e os dereitos LGTBI+

Por 14 Xullo, 2022Xullo 18th, 2022Sin comentarios

O Boletín Oficial da Provincia recolle hoxe as bases xerais reguladoras para a concesión de subvencións a asociacións e persoas xurídico-privadas sen ánimo de lucro que desenvolven a súa actividade no eido da promoción da igualdade de xénero a través do deporte feminino, o ocio e as actividades culturais que potencian a integración da muller, ou na promoción, a orientación, o asesoramento e a formación sobre dereitos humanos en materia LGTBI+ e sobre diversidade sexual e de xénero.

Segundo informou a rexedora de Lugo, estas axudas “están dirixidas a clubs ou entidades deportivas locais que desenvolven a súa actividade no eido da promoción de igualdade de xénero, no fomento do deporte feminino, na integración da muller ou na promoción orientación, asesoramento e a formación sobre dereitos humanos en materia de LGTBI+ no exercicio 2022”.

“A igualdade é unha das principais liñas estratéxicas de actuación que levamos a cabo de xeito transversal dende o Goberno de Lara Méndez. Por elo, e dende o marco das nosas competencias, apostamos de novo pola convocatoria destas subvencións, xa que consideramos indispensable apoiar e tender a man a todos os colectivos que, do mesmo xeito que o Concello, traballen comprometidos polo fomento da igualdade e na loita contra as violencias machistas”, destacou a Concelleira de Muller e Igualdade, Silvia Alonso, quen anunciou que o prazo presentar solicitudes a esta convocatoria, dotada de 32.100 euros, é de 15 días hábiles dende o día seguinte ao da publicación oficial, é dicir, ata o 4 de agosto.

Existen dúas liñas de subvención. A primeira fomenta a promoción da igualdade de xénero, o fomento do deporte feminino, ocio e actividades culturais que fomenten a integración da muller. A segunda, para a promoción de proxectos en favor de colectivos afectivo-sexuais (orientación, asesoramento e formación sobre dereitos humanos en materia LGTBIQ+ e sobre diversidade sexual e de xénero).

Só se recibirá subvención para unha única liña de subvención de xeito que de solicitarse para as dúas o órgano municipal competente decidirá cal é a liña que recibirá, se é o caso, subvención. Poderanse acoller a esta convocatoria de subvencións todas as asociacións ou entidades sen ánimo de lucro que estén legalmente constituídas e domiciliadas no concello de Lugo, inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións, que teñan ao corrente as súas obrigas tributarias estatais, autonómicas, locais e da Seguridade Social, e teñan xustificados debidamente os gastos correspondentes a subvencións concedidas con anterioridade polo Concello de Lugo.