Skip to main content
Meira

A Fundación Caixa Rural Galega Tomás Notario Vacas entrega a súa primeira bolsa

Por 4 Setembro, 2022Sin comentarios

A primeira bolsa da I Edición do Programa de Estudos de Posgrao da Fundación CRG Tomás Notario Vacas dotada con 40.000 € foi outorgado ao meirense Alexandre Rico Fernández.

O presidente da Fundación Tomás Notario Vacas e o presidente de Caixa Rural Galega Manuel Varela fixeron a entrega oficial da primeira credencial de bolseiro na sede central da Entidade en presenza dos membros do padroado da Fundación. O beneficiario da primeira bolsa outorgada pola Fundación, natural de Meira, estivo acompañado dos seus pais e irmán nun acto no que fundamentalmente se destacou a idoneidade do candidato para a bolsa outorgada, cuxa finalidade radica en apoiar a formación de estudantes que poidan converterse en destacados futuros profesionais co obxecto de que se contribúa á mellora económica e social de Galicia.

Tomás Notario felicitou ao recente bolseiro destacando a súa condición de primeiro bolseiro da Fundación, ademais da súa satisfacción pola idoneidade do bolseiro así como a finalidade dos estudos bolseiros. Manifestou a súa esperanza e a súa confianza en que esta bolsa convértase nunha relación frutífera e construtiva para ambas as partes, e que sirva para contribuír aos fins fundacionais, de progreso económico e social de Galicia e de Lugo en particular.

Pola súa banda, Manuel Varela comentou que é un orgullo para a Entidade e para a Fundación a concesión da primeira bolsa e unha enorme satisfacción que o candidato responda de lonxe as expectativas da Fundación. Subliñou a importancia da formación e o peso que esta ten na vida dunha persoa, o que supón un importante esforzo persoal que sen dúbida reverterá nun proveito persoal pero tamén colectivo para Galicia e para o sector agrogandeiro en particular.

O bolseiro, ademais de agradecer ao Padroado a selección da súa candidatura para a concesión da bolsa, comentou a súa intención de desenvolver a súa carreira profesional en Galicia e destacou a súa ilusión e compromiso co sector gandeiro, do que procede e coñece ben, así como coa Fundación para que o seu desenvolvemento profesional e experiencia sirvan para mellorar as capacidades do sector agrogandeiro galego. Alexandre, que tamén comentou o calendario do master bolseiro, viaxará nos próximos días a California para iniciar o mesmo.

INFORMACIÓN DO BOLSEIRO FINALISTA

Alexandre, natural de Meira se graduó en Veterinaria na Facultade de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela e decidiu ampliar a súa formación viaxando para iso a Estados Unidos, concretamente a Minnesota para realizar un programa de intercambio universitario.

Decatado da convocatoria da Fundación Caixa Rural Galega Tomás Notario Vacas, presentou a súa solicitude para cursar o Máster en Medicina Preventiva Veterinaria impartido pola prestixiosa Facultade de Veterinaria da Universidade de California, Davis (Estados Unidos).

A vocación polo mundo gandeiro vénlle de neno xa que Alexandre naceu no seo dunha familia de veterinarios e gandeiros da Terra Chá, sendo por iso perfecto coñecedor do ambiente rural e da comunidade láctea. Entre as motivacións de Alexandre para estudar lonxe da súa terra está a capacitación para poder achegar valor á nosa comunidade, considerando que á súa xeración correspóndelle pasar de ser observadora a ser protagonista no devir do rural galego, que está fortemente ligado aos sectores agroalimentario e forestal. Considera que é o momento de dar un paso á fronte, de asumir o compromiso coa nosa terra e de aceptar o desafío de prosperar.

INFORMACIÓN DA FUNDACIÓN

A fundación créase en 2021 a iniciativa do que fose alcalde de Lugo Tomás Notario Vacas e Caixa Rural Galega co propósito de contribuír e promover a investigación e a educación, de forma prioritaria no sector agroalimentario e forestal. Todo iso con especial atención aos estudos superiores en aras de perseguir a excelencia e especialización, co obxectivo de que poidan reverter no progreso e a mellora de actividades produtivas de Galicia.

Entre as súas prioridades iniciais está a convocatoria de bolsas para a realización de estudos superiores ou masters coa finalidade de formar a profesionais nos centros máis vangardistas a nivel internacional, co propósito de que poidan achegar coñecemento ao tecido industrial galego.

Tamén están entre as posibles accións da Fundación a colaboración con eventos, publicacións ou proxectos de investigación que persigan as mesmas finalidades de fomento da investigación, formación e coñecemento de maneira que contribúan ao progreso e desenvolvemento económico e social de Galicia.