Skip to main content

A UNED abre un segundo prazo de matrícula, que se prolongará até o 10 de marzo. Este período está habilitado para a matriculación do segundo cuadrimestre do presente curso 2022-2023. Tanto se é para iniciar estudos, como para ampliar o número de materias, poderase realizar neste período de matriculación aberto do segundo cuadrimestre en Graos, Másteres e Microtítulos.

Poden matricularse no segundo cuadrimestre dun Grao ou Grao Combinado quen persoas novas na UNED, que empezasen este ano na UNED e matriculáronse de polo menos 36 créditos ou que non sexa o seu primeiro ano na UNED e matricúlense dun mínimo de 30 créditos.

Poden matricularse nun Máster se son estudantes admitidos en preinscrición do curso 2022/2023 sen matricular e contan coa autorización da Comisión Coordinadora do máster; estudantes matriculados nun mínimo de 20 créditos do primeiro período de matrícula 2022/2023, ou estudantes matriculados, independentemente dos créditos, que como máximo lles falten dúas materias para concluír o plan de estudos máis o TFM e fosen autorizados pola Comisión Coordinadora do máster.

️ Poden comezar agora un Microtítulo. Este ensino propio da UNED, na que son pioneiros, facilita a adquisición de novas competencias para poder responder aos rápidos cambios sociais e tecnolóxicos do noso tempo.

Máis de 200.000 estudantes confían cada ano na UNED e gozan dun sistema de aprendizaxe innovadora que combina a docencia online e o acompañamento presencial soportado por unha plataforma tecnolóxica multidispositivo en constante evolución, grazas á integración da Intelixencia Artificial. Con ela, a UNED ofrece un modelo flexible e adaptado ás necesidades individuais de cada un dos seus alumnos, mentres potencia a aprendizaxe activa e achega calidade ao ensino.