Skip to main content
Alfoz

O Concello de Alfoz publicou o proceso selectivo demanial da cafetería da Casa da Cultura

Por 27 Maio, 2023Sin comentarios

O Concello de Alfoz publicou o proceso selectivo demanial da cafetería da Casa da Cultura por concorrencia competitiva.

A cota anual mínima a ofertar é de 2.067,12 euros, é dicir, 172,26 euros/mes. E para a presentación de proposicións haberá que adxuntar o modelo de declaración responsable, a oferta económica, os compromisos de melloras, fotocopia de DNI, e os certificados de estar ao corrente nas obrigas tributarias.

As proposicións poderán presentarse no rexistro da Corporación ou por correo postal

Toda a información na Sede Electrónica do Concello de Alfoz (taboleiro de anuncios) e na sección de noticias da web, www.concellodealfoz.com

Memory: 150.7969MB (7.36% of 2048MB)