Skip to main content
Actualidade

Begasa prevé un investimento de 71,4 euros ata 2021

Por 21 Xuño, 2018Sin comentarios

Lugo acolleou a Xunta Xeral de Accionistas de Begasa, empresa participada nun 99,89% por Viesgo, na que se aprobou o informe de resultados correspondente a 2017, segundo o cal Begasa obtivo un beneficio neto de 23 millóns de euros en devandito exercicio grazas aos plans de eficiencia desenvolvidos pola compañía.

Ademais, presentáronse outros indicadores da situación da empresa, centrándose de forma especial nos principais investimentos realizados, os proxectos futuros, a calidade do suministro e de servizo, a aposta pola innovación e os índices de seguridade e saúde no traballo.

Segundo sinalou Miguel Antoñanzas, presidente de Begasa e da súa empresa matriz Viesgo, “realizamos un constante esforzo inversor para mellorar o suministro eléctrico na zona, destinando a este obxectivo máis de 184 millóns de euros nos últimos dez anos. En concreto, en 2017 a compañía destinou 21 millóns de euros ao desenvolvemento e mantemento da súa rede de alta, media e baixa tensión, así como a proxectos de IT e innovación”.

Respecto á mellora das infraestruturas, nos últimos 20 anos duplicáronse as subestacións de 132 kV que nutren de enerxía eléctrica aos clientes de Begasa, pasando de ter 5 subestacións de 132/20 kV a 11. Realizouse unha profunda transformación da rede de distribución de enerxía eléctrica na zona co obxectivo de incrementar a súa solidez.

Isto redundou nunha mellora continua da calidade de suministro, cuxos índices foron extraordinarios en 2017. Desta forma, o pasado ano conseguiuse en Begasa un tempo récord de TIEPI (tempo de interrupción do fornezo eléctrico), cun dato de 46 minutos, que supón unha mellora do 40% respecto ao dato do ano 2016. Ademais, o 65% da potencia interrompida en incidentes imprevistos recupérase mediante telemando en moi curto prazo. En concreto, o 65% das averías soluciónanse nun tempo menor de 3 minutos, xa que se detectan de forma rápida e dáse servizo por liñas alternativas.

Esta mellora do suministro e o esforzo por ofrecer aos clientes o servizo máis próximo, áxil e adaptado ás súas necesidades trouxeron consigo que en 2016 as reclamacións reducíronse en Begasa máis da metade respecto ao ano 2013 e un 12% respecto ao ano 2016. Ademais, os clientes móstranse cada ano máis satisfeitos coas distintas canles de atención da compañía, que inclúen todas as xestións realizadas.

Investimentos previstos

A compañía segue investindo en mellorar o suministro eléctrico e o servizo que presta en Galicia a través da súa rede de 10.000 quilómetros. Así, para o periodo 2018-2021, o plan industrial de Begasa na comunidade autónoma prevé un investimento de 71,4 millóns de euros dirixidos a brindar un servizo aínda mellor aos seus máis de 170.000 puntos de fornezo.

De entre os proxectos novos ou xa en curso que Begasa prevé despregar en 2018 en Galicia, cabo destacar o proxecto da subestación de Barreiros e a renovación do control da subestación de Magazos, así como a construción de 6 km das liñas de media tensión de Ribadeo e de 14,5 km da liña de 132 kV Ludrio-Meira.