ActualidadeAgro TERRACHÁXA

UPA presenta once medidas para a seguridade dos traballadores no campo

Por 29 Outubro, 2018Sin comentarios

Cunha das siniestralidades máis altas, a Unión de Pequenos Agricultores e Ganaderos (UPA) considera indispensable a integración da cultura preventiva na xestión diaria das explotacións agrarias. Por iso, UPA presentou á Administración as súas 11 medidas para a seguridade dos traballadores e traballadoras do campo. Por outra banda, a organización tamén lanzou Agri-preven, un programa innovador que serve como ferramenta a productores e productoras para mellorar a seguridade das súas explotacións.

A existencia dunha gran variedade de actividades no sector agrario, o contacto con animais e outras circunstancias intrínsecas á actividade agraria, fan que os traballadores e traballadoras agrícolas estean expostos a unha gran cantidade de riscos, cuxas consecuencias poden chegar a ser mortais.

Segundo o Ministerio de Traballo, o sector primario, xunto coa construción e a industria manufacturera, lidera as estatísticas de accidentes de traballo que causan baixa, cunha incidencia de 5.381,5 accidentes por cada 100.000 traballadores. Unha cifra que ademais crece de forma sostida na última década.

Por este motivo, desde UPA entenden que é necesario avanzar na elaboración de propostas relativas á actividade preventiva nas explotacións, para o que propoñen tomar as seguintes medidas:

 • Establecemento dunha normativa específica para o sector agrario que desenvolva a Lei de Prevención de Riscos Laborais e adaptando as diferentes disposicións á realidade do sector agrario.
 • Mellora dos plans de apoio para a renovación da maquinaria agrícola, introducindo no Plan Renove unha liña de axudas permanente, cuxo obxectivo sexa a colocación nos tractores de estruturas de seguridade homologadas.
 • Posta en marcha dunha Cartilla Individual Sanitaria e de Risco que integre os resultados da vixilancia da saúde dos traballadores e da avaliación dos riscos. Esta Cartilla debe permitir o adecuado seguimiento da vida laboral do traballador, das repercusiones desta no seu estado de saúde, das medidas de prevención e protección necesarias, e evitar a repetición innecesaria de probas médicas.
 • Estudo, adecuación e mellora dos equipos e técnicas de aplicación de produtos fitosanitarios, con respecto á seguridade dos traballadores.
 • Desenvolvemento de actividades de sensibilización-formación sobre os riscos derivados da utilización de produtos fitosanitarios, dirixidas a todos os implicados, con especial atención aos traballadores temporais e inmigrantes.
 • Mellora das condicións dos traballadores que deben operar dentro dos invernadoiros, potenciando os estudos, principalmente no respectivo ao traballo baixo estrés-térmico.
 • Elaboración e difusión de manuais de boas prácticas no manexo seguro de animais contemplando, ademais, os riscos ergonómicos dos ganaderos.
 • Realización de campañas de información e formación sobre a prevención das enfermidades profesionais realizadas a través das autoridades sanitarias, laborais e da vixilancia da saúde dos servizos de prevención aos que estean adscritos as explotacións gandeiras.
 • Elaboración e difusión de manuais de boas prácticas no manexo seguro da maquinaria agrícola, incluíndo as revisiones que se teñan que realizar e as súas operacións de mantemento.
 • Instar a que as actuacións dos Servizos de Prevención no cumprimento dos seus cometidos preventivos sexan vixiadas convenientemente, a fin de lograr unha mellora na calidade dos seus servizos no sector.
 • Apoio á posta en marcha de Servizos de Prevención Mancomunados, constituídos a partir das Organizacións Profesionais Agrarias.

Agri-preven

UPA tamén cre que para mellorar en prevención de riscos laborais no campo é necesario informar e concienciar aos profesionais que traballan nel. Por iso, UPA lanzou o proxecto Agri-preven.

A través da edición e difusión de manuais e a celebración de xornadas de difusión en diferentes zonas rurais de España, UPA fai chegar aos profesionais do campo o coñecemento necesario para previr riscos en materia de trastornos musculoesqueléticos, enfermidades profesionais, manexo de maquinaria e seguridade vial, uso de produtos químicos ou na prevención de factores de risco de carácter organizativo e psicosocial, entre outros.

Ademais, UPA completará o proxecto Agri-preven un portal web e ata unha app que xa están en desenvolvemento, ambos orientados a previr accidentes laborais.