Skip to main content
Actualidade

A Deputación anuncia máis de 200 contratos de obras, servizos e subministros

Por 1 Marzo, 2020Sin comentarios

A Xunta de Goberno aprobou o Plan de Contratación do ano 2020, un documento que fai unha previsión estimativa dos procedementos de contratación de servizos, subministros e obras que desenvolverá a Deputación de Lugo ao longo deste ano. Segundo explicou o Deputado de Promoción Económica e Social, este plan, de obrigada elaboración para as administracións segundo establece a Lei de Contratos do Sector Público, prevé que a Deputación sacará adiante neste ano máis de 200 contratos por un importe total duns 20 millóns de euros.

 “É un documento de traballo que reflicte a capacidade de planificación, xestión e transparencia deste goberno. Con este plan resulta tamén unha boa oportunidade para mellorar o funcionamento da estrutura desta Deputación xa que se traballa con previsión de futuro, e coa racionalización de medios e tempos”, subliñou Rivera. 

Por outra banda, na Xunta de Goberno tamén se lle deu o visto bo á licitación do contrato de subministro de emulsión asfáltica para o Parque Móbil, un dos principais instrumentos de cooperación cos Concellos da Deputación. “Será un contrato cunha duración dun ano, prorrogable por outro e o orzamento co que sae a contratación ascende a preto de un millón de euros”