Skip to main content
Actualidade

Viesgo e Begasa garanten o subministro eléctrico durante a pandemia

Por 24 Marzo, 2020Sin comentarios

“As empresas que exercen o seu desempeño en sectores estratéxicos teñen agora, máis que nunca, unha responsabilidade ineludible cos cidadáns de todo o país. No caso de Viesgo e, por tanto, da súa filial Begasa, o compromiso da compañía é garantir algo tan importante como a subministración eléctrica aos seus clientes, entre os que se inclúen as familias que se atopan estes días en casa debido ao estado de alarma”, así explicábase o presidente da compañía, Miguel Antoñanzas.

Segundo explicou, este compromiso de Viesgo viuse reafirmado desde hai semanas coa posta en marcha de diversos protocolos e medidas específicas de carácter interno que perseguen o correcto funcionamento de todas as súas instalacións. Evitar o máis mínimo contratempo é especialmente agora unha necesidade e obrigación vital.

“A responsabilidade particular da compañía como prestadora dun servizo esencial para a poboación é algo inherente á súa actividade. Todas as persoas que forman parte de Viesgo e as súas empresas colaboradoras son conscientes no seu día a día do carácter primordial do seu traballo, acentuado agora máis se cabe por esta situación excepcional que require do esforzo de todos”, engadiu.

Como sinalou Miguel Antoñanzas, “é por iso polo que Viesgo puxo en marcha de forma inmediata un paquete de medidas orientadas en primeiro lugar ao activo máis importante co que conta a compañía, as persoas, co obxectivo de protexer a saúde e seguridade de todos os traballadores, así como asegurar que segue operando con normalidade”.

A compañía puxo ao dispor de empregados e colaboradores os medios que permitan a prestación laboral de forma non presencial sempre que sexa posible, ademais de establecer medidas para a protección das infraestruturas críticas e a adopción de procedementos para manter a prestación do servizo esencial.

Todas as decisións que se puxeron en marcha desde Viesgo tanto no seu negocio de distribución como nas súas plantas de xeración, os parques eólicos e as centrais minihidráulicas son consistentes coas medidas extraordinarias do Real Decreto polo que se declara o estado de alarma, sendo moi conscientes de que a saúde e a hixiene son agora máis que nunca unha prioridade que permitirá render ao máximo.
Neste sentido, na área de operación da rede eléctrica, a compañía ten tres niveles de operación redundantes, con varios centros de control, polo que se asegura a subministración. Ademais, a entrada e saída dos traballadores realízase agora de forma graduada, limpando as instalacións de forma extraordinaria en cada un dos cambios de quenda.

A limpeza dos centros de control, as zonas comúns, os postos compartidos, os vestiarios e vehículos de empresa tamén constitúe agora unha prioridade máxima. Todos os traballadores extreman as medidas de hixiene, actuando co máximo rigor e mostrando a necesaria colaboración e profesionalidade no exercicio das súas funcións para evitar riscos aos compañeiros, á compañía, as súas familias e ao conxunto da sociedade.

Viesgo adaptou a actividade priorizando os traballos máis urxentes, asegurando que os operarios de avarías viaxan de forma individual nos vehículos de traballo, usando sempre o mesmo ou, se non é posible, pedindo a limpeza do vehículo antes de que o utilice outro traballador.
Por suposto, desde o primeiro momento do estalido da crise do Coronavirus, a maior parte dos empregados optou pola posibilidade do teletraballo, evitando desde hai semanas as reunións presenciais e as viaxes, así como calquera outra actividade colectiva.

Segundo o presidente de Viesgo, os traballadores son parte fundamental para superar este reto. “Teño plena confianza na capacidade e no compromiso de cada un dos nosos empregados para dar o mellor nesta situación tan complicada, cumprindo coas nosas obrigacións e seguindo as recomendacións recibidas” – ha sinalado.

Os provedores tamén están implicados en todas estas medidas e por iso establecéronse canles formais de comunicación e garantía sanitaria con todas as empresas colaboradoras, así como un contacto permanente coas administracións competentes para desenvolver os protocolos e medidas necesarias que permitan manter os servizos esenciais da actividade.