Skip to main content
ActualidadeGuitiriz

Convocada unha praza de policía local en Guitiriz

Por 22 Setembro, 2020Sin comentarios

O Concello de Guitiriz vén de convocar unha plaza de policía local coa publicación das bases da convocatoria para a provisión duha praza de funcionario meidante concurso en quenda de mobilidade en execución da OEP complementaria 2020, entre funcionarios doutros Corpos de Policía Local da Comunidade Autónoma de Galicia.

As solicitudes para tomar parte no proceso selecitvo faranse mediante instancia dirixida a alcaldesa a través do Reixistro Xeral do Concello, presentando a documentación complementaria solicitada e os méritos alegados.

Ao ser este procedemento de concurso de méritos o único procedemento empregado, a puntuación final de cada aspirante consistirá na suma das cualificacións dos méritos totais, sen limitación, adxudicándolle a praza ofertada, ó/á aspirante con puntuación
máis alta.