Skip to main content
Foz

Mitma aprobou provisionalmente a mellora de dúas interseccións na N-642 en Foz

Por 12 Agosto, 2022Sin comentarios

Concretamente trátase da construcción de rotondas en dous cruces o do barrio de A Gralleira e Ribela e o da estrada de Ferreira, ambos na parroquia de Cangas.

O Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana (Mitma) aprobou provisionalmente o proxecto de trazado de Mellora de seguridade viaria na N‐642, PP.KK. 39+910 e 40+970, no termo municipal de Foz. Concretamente trátase da construcción de rotondas en dous cruces o do barrio de A Gralleira e Ribela e o da estrada de Ferreira, ambos na parroquia de Cangas.

Proximamente publicarase no Boletín Oficial do Estado (BOE) o correspondente anuncio, iniciando así o trámite de información pública e oficial do proxecto de trazado. O orzamento estimado das actuacións ascende a 565.869,85 euros (IVE incluído).

O obxecto do presente proxecto consiste na disposición dunha glorieta en cada unha das interseccións existentes nos citados puntos quilométricos. Para iso foi necesario o axuste da rasante das estradas actuais ás da situación proxectada.

Así mesmo, tamén se incluíron outras actuacións, tales como a reposición de marcas viarias, sinais verticais, zonas de circulación peonil, elementos de drenaxe, servizos afectados e accesos. Coa reforma das interseccións dispoñendo glorietas mellorarase a seguridade viaria do tramo facilitando todos os movementos.

Preséntanse trazados tanto en planta como en alzado axustados ás calzadas existentes, co fin de minimizar as afeccións, aproveitando no posible o firme existente. Ao mesmo tempo dáse continuidade aos itinerarios peonís, polo que se mellora a seguridade non só dos vehículos senón tamén dos usuarios máis vulnerables como son os peóns e ciclistas.

A actuación inclúese no programa de conservación e mantemento da Rede de Estradas do Estado, onde Mitma investiu máis de 90 millóns de euros desde xuño de 2018 na provincia de Lugo, xerando un impulso significativo para mellorar a calidade de servizo da infraestrutura viaria estatal existente.