Skip to main content
Sarria

Seis novos alumnos incorporáronse á Rede de Alumnado Axudante do IES Xograr de Sarria

Seis alumnos e alumnas do IES Xograr Afonso Gómez de Sarria, Helena, María, Héctor, María, Alba e Lucía de 1º ESO, foron elixidos polos seus compañeiros de curso para incorporarse á Rede de Alumnado Axudante do centro.

Todo o alumnado de 1º e 2º da ESO realizou un obradoiro de 3 sesións sobre Convivencia e Benestar Emocional, e o alumnado elixido, xunto co resto da Rede de Alumnado Axudante, completou a súa formación durante 4 horas máis.

En dita formación aprenderon como actuar e ofrecer a súa axuda aos compañeiros que encontren dificultades na súa integración, problemas de convivencia, dificultades anímicas, alumnado de nova incorporación ao centro ou calquera outra situación que precise da súa colaboración.

A rede de alumnos axudantes conta na actualidade con 22 alumnos e alumnas de 1º, 2º, 3º e 4º da ESO que ofrecen a súa colaboración para tentar axudar nas diversas problemáticas de todo o alumnado do centro.