Comunicado do Día Internacional dos Coidados Paliativos

GaliciaXa
O 14 de outubro de 2017 celébrase o Día Mundial dos Coidados Paliativos, este ano co lema "Cobertura universal en saúde e coidados paliativos: Non deixemos atrás a aqueles que sofren".
Profesionais da unidade de coidados paliativos do Hospital de Ferrol.
Profesionais da unidade de coidados paliativos do Hospital de Ferrol.
14 Out 2017

O 14 de outubro de 2017 celébrase o Día Mundial dos Coidados Paliativos, este ano co lema "Cobertura universal en saúde e coidados paliativos: Non deixemos atrás a aqueles que sofren".

Os coidados paliativos abordan a enfermidade avanzada e incurable de persoas de calquera idade buscando mellorar a calidade de vida tanto dos enfermos como das súas familias, mediante a prevención e o alivio do sufrimento, a través dun diagnóstico precoz, unha avaliación adecuada e o oportuno tratamento da dor e doutros problemas tanto físicos como psicosociais e espirituais. Os coidados paliativos afirman a vida e consideran a morte como un proceso natural: nin a aceleran nin a atrasan. Son un dereito humano e deben proporcionarse a través de servizos de saúde integrados, baseados en necesidades e centrados na persoa.

A necesidade de coidados paliativos en España e en Galicia seguirá aumentando como consecuencia do avance das enfermidades crónicas e do progresivo envellecemento da poboación. Con todo, as políticas de saúde non priorizan os plans integrais de atención paliativa.
Existe un amplo descoñecemento sobre os coidados paliativos entre os planificadores e xestores da saúde, entre os profesionais e o público en xeral (existen erros de concepto como que os coidados paliativos só se proporcionan a pacientes con cancro e nas últimas semanas de vida).

A falta de formación en coidados paliativos dos profesionais da saúde é un *hándicap para o desenvolvemento dos mesmos, sendo especialmente rechamante a precariedade da materia de coidados paliativos nos programas de formación regulados de moitas universidades.

Que se podería facer?
Segundo a OMS os gobernos son responsables de incluír os coidados paliativos no proceso continuo de atención a persoas con enfermidades crónicas avanzadas e/ou en situación de final de vida. Por iso, instamos á Xunta de Galicia:

- A implementar políticas que integren os servizos de asistencia paliativa tanto a nivel sanitario como de servizos sociais e en todos os niveis de atención, con profesionais formados adecuadamente.

- A garantir o cumprimento do plan galego de coidados paliativos e da lexislación vixente en materia de atención paliativa para un acceso universal aos coidados paliativos en toda a xeografía galega, sen distinción de idade, sexo, tipo de enfermidade, lugar de residencia, status social ou económico.

Como sociedade debemos garantir que todas as persoas que viven unha situación de tanta vulnerabilidade como é a enfermidade avanzada e o final de vida reciban a atención paliativa de calidade que necesitan. É o noso deber moral non deixar a ninguén atrás.

Desde hai un ano a Sociedade Española de Coidados Paliativos (*SECPAL) está a desenvolver a nivel nacional un Plan de Sensibilización dos Coidados co obxectivo de facer cada vez máis VISIBLES os coidados paliativos xa que aínda existen moitas carencias no noso país::

#paliativosvisibles

Dr. M. Mosquera Pena
PRESIDENTE DA SOCIEDADE GALEGA DE COIDADOS PALIATIVOS
UNIDADE DE COIDADOS PALIATIVOS
COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE FERROL

0.16704607009888