Skip to main content
Monforte

Adif autoriza novos contratos para a mellora do tramo Ourense-Monforte de Lemos

Por 4 Decembro, 2021Decembro 6th, 2021Sin comentarios

Adif deu un novo impulso á mellora do corredor ferroviario Ourense-Monforte de Lemos-Lugo coa autorización, por parte do seu Consello de Administración, de tres novos contratos para a mellora da infraestrutura e a sinalización do tramo Ourense-Monforte de Lemos.

Por unha banda, autorizouse a licitación de dous contratos, por importe global de 46.961.892,95 € (IVE incluído), para o tratamento de elementos de infraestrutura (pontes, túneles e explanaciones) ao longo dun 19,1 km.

Ao mesmo tempo, autorizouse a adxudicación doutro contrato, por importe de 13.252.593,90 euros (IVE incluído), para a mellora das instalacións de sinalización e telecomunicacións do 46 km do tramo Ourense-Monforte.

Os tres contratos forman parte dos proxectos de modernización do corredor ferroviario Ourense-Monforte de Lemos-Lugo e perseguen unha dobre finalidade: mellorar o estado da infraestrutura e aumentar a fiabilidade das liñas e a calidade do servizo.

Estes labores contribúen ao desenvolvemento doutros obxectivos fundamentais de Adif como a seguridade das circulacións ferroviarias e dos viaxeiros, o tránsito e acceso universal dos usuarios e a integración das estacións no ámbito urbano fomentando a cohesión social dunha maneira sostible.

Tratamento de elementos de infraestrutura

O primeiro dos contratos de tratamento da infraestrutura conta cun orzamento de licitación de 26.831.702,39 € (IVE incluído) e un prazo de execución de 14 meses. Comprende o tratamento de 12 pontes, oito túneles, un terraplén e 25 desmontes entre os puntos quilométricos 009/059 e 019/798 da liña Monforte de Lemos–Vigo (tramo Ourense-Monforte).

O segundo dos contratos, licitado por importe de 20.130.190,56 euros (IVE incluído) e cun prazo de execución de 15 meses e 15 días, contempla o tratamento da infraestrutura entre os puntos quilométricos 019/798 e 028/183 da mesma liña. Esta actuación comprende o tratamento de 10 pontes, catro túneles, dous terrapléns, 13 trincheiras e nove medias ladeiras.

Ambos os contratos inclúen tamén a mellora da drenaxe da infraestrutura, mediante a construción de novos elementos, e servirán para adaptar as estruturas e explanaciones aos parámetros marcados pola instalación de nova electrificación a 25 kV en corrente alterna, que se executará entre as estacións de Ourense e Monforte.

Sinalización e telecomunicacións

Pola súa banda, o contrato de obras de execución do proxecto construtivo para a mellora das instalacións de sinalización e telecomunicacións do tramo Ourense-Monforte foi adxudicado á UTE formada por CAF Signalling e Instalacións Técnicas Eléctricas Asturianas por 13.252.593,90 euros (IVE incluído).

As principais actuacións contempladas neste contrato, que contan cun prazo de execución de 20 meses, son a renovación dos motores de agulla para desvíos existentes en todas as estacións do tramo e aumento do número de motores en Barra de Miño, Vos Peares, San Estevo do Sil e Canabal, que permitirán o aumento da capacidade das estacións. Substitución de sinais luminosos de focos incandescentes por outras de tipo LED. Substitución de balizas ASFA por balizas ASFA Dixital. Substitución de cableado de sinalización e telecomunicacións. Tendido de novo cableado de fibra óptica para servizos exclusivos de Adif e dotación de equipos de rede IP nas estacións para a migración dos servizos ferroviarios.

Melloras no traxecto Ourense-Monforte de Lemos-Lugo

As actuacións de mellora do tramo en servizo Ourense-Monforte de Lemos-Lugo teñen como obxectivo cumprir os compromisos de Adif coa optimización das condicións de explotación comercial do traxecto, en parámetros tales como a fiabilidade, o confort e os tempos de viaxe.

Os traballos previstos inclúen a modernización e adecuación das instalacións existentes, así como a electrificación a 25 kV en corrente alterna do corredor, adaptando a electrificación existente no tramo Ourense-Monforte de Lemos e dotando de catenaria e instalacións eléctricas ao tramo Monforte de Lemos-Lugo.

Estas actuacións contribúen á consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible ( ODS), como é o número 9, que ten entre as súas metas o fomento de infraestruturas fiables, sostibles, resilientes e de calidade.

Fondos europeos

Estas tres actuacións van ser financiada pola Unión Europea- NextGenerationEU.

Memory: 148.7969MB (7.27% of 2048MB)