Skip to main content
Abadín

O SAF atende en Abadín a preto de 130 maiores

Por 8 Novembro, 2021Novembro 9th, 2021Sin comentarios

O número de maiores que están atendidos en Abadín polo Servizo de Axuda no Fogar ascende, segundo indicou o alcalde da localidade, José María López Rancaño.

Afirma que na actualidade se está a prestar este servizo a un número que oscila entre os 120 e 130 maiores, que son atendidos por un total de 6o traballadoras.

Engade o alcalde que a este número hai que sumar as 15 traballadoras e os 40 maiores que están no centro de día da localidade.

Segundo explicou Rancaño, ata o de agora a atención estaba nunha media de 110 persoas e este último ano aumentou o número de usuarios.

Para Abadín, un dos concellos con maior número de usuarios en correlación co número de maiores existente, o investimento en este servizo rolda os 70.000 euros ao mes, como indica o alcalde.

Debido a isto, unha dos intereses principais do alcalde é a posta en marcha da nova residencia de maiores, cuio proxecto está en estudo.

Poderán beneficiarse deste servizo as persoas e unidades de convivencia que, reunindo os requisitos de acceso, atópese nunha ou varias das seguintes circunstancias dependencia, con déficits de autonomía, discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal na súa contorna inmediata, fogares con menores en que se observe a necesidade dunha intervención de carácter socioeducativo e familias en risco de exclusión social.

O Servizo de Axuda no Hogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencións ás persoas no seu domicilio, desde unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacións en que teñan limitada a súa autonomía persoal ou nos casos de desestruturación familiar.

Polo tanto, a súa función é mellorar a calidade de vida das persoas usuarias, posibilitar a permanencia das persoas na súa contorna de convivencia habitual, favorecer e potenciar a autonomía persoal no propio domicilio, manter, mellorar e recuperar as redes de relación familiar e social; previr situacións de dependencia ou exclusión social, retardar ou evitar a institucionalización e reforzar a solidariedade e potenciar o voluntariado social.